Работа на речните шлюзове

Работа на речните шлюзове

С шлюзовете се преодолява разликата във височините при речното плаване.

География и икономика

Ключови думи

речните брави, декоративна врата, шлюзова камера, заключване на системата, транспорт, водния транспорт, доставка, кораб, река, либела, разлика във височината, география

Свързани ресурси

Сцени

Поглед отгоре

  • долна вода
  • горна вода
  • шлюзова преграда
  • шлюзова камера

Плаването в реки с големи разлики във височината е опасно. За да бъде плаването безопасно разликите във височината трябва да се изравнят. За тази цел се създадава система от шлюзове.

Системата от шлюзове всъщност представлява поредица от водни камери, разделени с прегради. Камерите са изградени, за да може да се контролира количеството вода т.е. дълбочината на водата. Когато една преграда се отвори водата изтича от по-високото ниво към по-ниското, докато дълбочината се изравни. Когато нивата се изравнят, корабът лесно може да премине през отворената преграда.

Когато корабът се движи надолу по реката и стигне до системата от шлюзове, нивото на горната вода е по-високо, отколкото нивото на водата в първата камера. Затова нивото на водата в камерата трябва да се повдигне, за да може корабът да влезе от горната врата в първата камера. След като затворят горната преграда, нивото на водата в камерата се понижава постепенно, докато стигне нивото на водата в следващата камера. Тогава се отваря долната шлюзова преграда и корабът преминава във втората камера. Накрая намаляват нивото на водата в последната камера, докато не се изравни с долната вода. Тогава се отваря последната шлюзова преграда и корабът напуска шлюзовата система. По този начин - от шлюз на шлюз - се намалява нивото на водата.

При движещия се нагоре кораб нивото на водата в шлюзовите камери постепенно се повишава.

Поглед отстрани

  • долна вода
  • горна вода
  • долна преграда
  • горна преграда
  • шлюзова камера

Тук можете да надникнете в начина на работа на шлюзовата система, т.е. да наблюдавате как се повишава или намалява нивото на водата в шлюзовата камера. Вижда се, че шлюзовата преграда се състои от две части. До този момент се виждаше само горната част, която се отваря двустранно, подобно на порта. Тук обаче можем да се види и какво става с водата в камерата. Когато шлюзовата преграда се отвори, се отваря и една долна врата. Долната врата прилича на стълба. При отваряне стъпалата стават плоски, подобно началото и края на ескалатор.

Тези плоски стъпала пропускат вода в посока на по-ниската камера. Тази води се завихря и разклаща кораба. Затова при преминаване през шлюзовете хората трябва да се държат, особено при по-малки кораби.

Поглед отпред

А сега ще наблюдаваме работата на системата от шлюзове от палубата на кораба. Пътувате надолу по реката и сте стигнали до система от шлюзове. Трябва да изчакате докато не ви дадат знак със светлинен сигнал, че камерата е готова да ви приеме.

Скоро преградата се отваря и можете да преминете през отвора. Погледнете ли назад, ще видите, че портите веднага са се затворили. Забелязвате, че нивото на водата спада, имате усещането, че стените наоколо стават по-високи. Всъщност вие потъвате надолу в камерата, тъй като нивото на водата спада.

На следващата преграда светлинният сигнал отново присветва, портата се отваря и корабът влиза. И така, докато не стигне до нивото на реката.

Свързани ресурси

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Панамски канал

Панамският канал е изкуствен воден път, създаден за да се съкрати мореплавателния път...

Сладководна бисерна мида

Широкоразпространено сладководно мекотело.

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Как работи ескалаторът?

Тази анимация показва как работи ескалаторът.

How does it work? - Sonar

This animation demonstrates how sonar works.

Land reclamation in the Netherlands, 17th century

Inhabitants of the northern part of the Netherlands have successfully fought the sea...

Syrian water wheels (City of Hama, 13th century)

Medieval Syrian water wheels were used to convey water to distant areas.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight...

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Container ships

Commercial maritime routes of container ships form a global network.

Added to your cart.