RNA

RNA

A polynucleotid made up of phosphoric acid, ribose, and nucleobases (cytosine, uracil, adenine and guanine).

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

RNA, РНК верига, рибонуклеинова киселина, нуклеинова киселина, полинуклеотидна, аденин, урацил, цитозин, гуанин, нуклеотид, пратеник РНК, рибозомна РНК, трансферира РНК, фосфорна киселина, D-рибоза, gene, биотехнология, протеин, аминокиселина, синтез на белтъци, кодон, антикодон, Органична химия, химия, биология, биохимия

Свързани ресурси

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се променя геномът на жив...

Фосфорна киселина (H₃PO₄)

Фосфорната киселина се използва като овкусител за газирани напитки и в ежедневието за...

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

A crystalline compound found in nucleic acids, coenzymes, nucleotides and nucleosides.

DNA

Carrier of genetic information in cells.

Phosphate ion (PO₄³⁻)

A compound ion formed when a phosphoric acid molecule releases a proton.

Purine (C₅H₄N₄)

A heterocyclic aromatic organic compound, its derivatives include guanine and adenine.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират инфектираните клетки да...

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично вещество, наречено полиетилен.

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

The open-chain version of ribose, which occurs naturally in nucleic acids, coenzymes,...

Added to your cart.