Пътят на Слънцето над известните географски ширини на Земята

Пътят на Слънцето над известните географски ширини на Земята

Видимият път на Слънцето е следствие от въртенето на Земята около оста й.

География и икономика

Ключови думи

Слънце, Земя, въртене, ос на въртене, Тропик на Рака, Тропик на Козирога, Екватор, Северен полярен кръг, Южен полярен кръг, horizont, zenit, еклиптика, небесната сфера, зимното слънцестоене, лятното слънцестоене, равноденствие, слънцестоене, кулминация, пружина, лято, есен, зима, сезон, кръвоносна система, година, Календар, месец, месеца, ъгъл на падане, слънчева светлина, продължителността на слънчевото греене, смяна на сезоните, физическата география, астрономия, география

Свързани ресурси

Въпроси

Сцени

Свързани ресурси

Климатични пояси на Земята

На нашата планета се наблюдават географски пояси, климатични пояси и свързаните с тях...

Смяна на сезоните (средно ниво)

Поради наклона на земната ос слънчевите лъчи падат под различен ъгъл през годината.

Часови зони

Земята е разделена на 24 часови зони. Часът в една часова зона се нарича стандартно време.

Измерване на времето

Първите календари и уреди, измерващи времето, били използвани още от древните източни...

Вертикално климатично райониране

В планините климатът, почвата, животинският и растителният свят се променя с промяната на...

Инструменти за навигация от миналото

През вековете са изобретени много находчиви инструменти, които да помагат при...

Животът на ескимосите

Ескимосите, които живеят в северния полярен климатичен пояс, строят специфични жилища – иглу.

Слънчево затъмнение

Ако Слънцето, Луната и Земята се окажат на една линия, Луната частично или напълно може...

Географска координатна система

По две координати от градусната мрежа може да се определи географското положение на всяка...

Слънце

Диаметърът на Слънцето е около 109 пъти по-голям от този на Земята. Състои се в голямато...

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Планетите и техните размери

Около Слънцето обикалят вътрешни, подобни на Земята планети и външни газови планети гиганти.

Слънчева система, oрбити на планетите

Около Слънцето обикалят 8 планети, които описват строго определени мислени линии,...

Added to your cart.