Производство на амоняк (синтез на Хабер – Бош)

При индустриалното производство на амоняк от газовете азот и водород се използва желязо като катализатор. За реакцията са необходими също висока температура и налягане.

Свързани ресурси

Подобни се разтварят в подобни

В неполярен разтвор се разтварят добре неполярни вещества, а в...

Условията за бързо горене

Експериментът показва как горенето не би могло да се осъществи....

Взаимодействие между цинк и солна киселина

Цинкът се разтваря в солната киселина, като се отделя газ - водород.

Изготвяне и разделяне на смеси 2 (наблюдение)

Разделяне на смеси, когато едната съставна част се разтваря във вода.

Влияние на температурата върху химичното равновесие (наблюдение)

Промяна в цвета на кобалтов хлорид (II) при затопляне и охлаждане.

Хлориране на метан чрез заместителна реакция

При тези реакции водородните атоми в молекулата на метана се...

Изготвяне и разделяне на смеси 2

Разделяне на смеси, при условие че едната от съставките е...

Повърхностно напрежение на течностите 2

В следващия видеоклип правим експерименти с оцветители за храни

Added to your cart.