Присъединяване

Присъединяване

Реакция, при която от молекулите на две изходни вещества се получава само един нов продукт.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

допълнение, сдружаване, реакция, химически, прибавяне на халоген, етен молекула, Бром молекула, диброметан, смяна на цвят, наситена връзка, ненаситена връзка, етилен, химически анализ, бром вода, Органична химия, химия

Свързани ресурси

Етен (етилен) (C₂H₄)

Първият член от хомоложния ред на 1-алкените.

Bromine (Br₂)

One of the halogens, it may cause skin irritation.

Хлориране на метан чрез заместителна реакция

При тези реакции водородните атоми в молекулата на метана се заместват последователно с...

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично вещество, наречено полиетилен.

Conformations of ethane

The staggered conformation of ethane is more stable than the eclipsed conformation.

Сравнение на халогените

Халогенните елементи: флуор, хлор, бром, йод и астат, са група в периодичната таблица и...

Разтваряне на хлороводород (HCl) във вода

Разтворът на хлороводород във вода се нарича хлороводородна (солна) киселина.

1,1,2,2-tetrafluorethylene (C₂F₄)

Colourless, odourless gas, the monomer of teflon.

Bromofluorochloromethane (CHClBrF)

The molecule has two enantiomers: stereoisomers that are mirror images of each other and...

Added to your cart.