Присъединяване

Реакция, при която от молекулите на две изходни вещества се получава само един нов продукт.

Свързани ресурси

Влияние на температурата върху химичното равновесие (наблюдение)

Промяна в цвета на кобалтов хлорид (II) при затопляне и охлаждане.

Разтваряне на хлороводород (HCl) във вода

Разтворът на хлороводород във вода се нарича хлороводородна...

Екзотермична реакция (наблюдение)

Когато се затоплят сяра и цинк на прах, настъпва реакция и се...

Модел на вулкан

Създаваме модел на действащ вулкан с помощта на реакцията между...

Сапун

Молекулите на сапуните съдържат полярна и неполярна част, затова...

Подобни се разтварят в подобни (наблюдение)

В неполярен разтвор се разтварят добре неполярни вещества, а в...

Разтваряне на NaCl

Готварската сол се разтваря от водата: полярните водни молекули...

Подобни се разтварят в подобни

В неполярен разтвор се разтварят добре неполярни вещества, а в...

Added to your cart.