Приливи и отливи

Приливи и отливи

Гравитацията на Луната предизвиква покачване и спадане на морското равнище.

География и икономика

Ключови думи

сезон, отлив, прилив, тегло, Луна, гравитация, Слънце, море, ниско ниво на водата, цунами, непристигащ прилив, природа, география

Свързани ресурси

Сцени

Разположение на Луната и Земята

Въздействащи сили

На брега

Анимация

Дикторски текст

Гравитацията на Луната и в по-малка степен тази на Слънцето са причината за промените в морското равнище на Земята. Луната привлича водата в океаните и моретата и затова в тази страна на Земята, която е обърната към Луната, водите се надигат и издуват.

Като обикалят в орбита около общ център на масата, Земята и Луната образуват „двойна планета". Тъй като Земята е много по-голяма, общият център на масата лежи във вътрешността на Земята. От другата страна на Земята, срещу общия център на масата, центробежната сила също привлича океаните и моретата към себе си и създава още едно покачване на водите там. Така има две покачвания на водите на Земята едновременно, които пътуват през океаните и моретата поради въртенето на Луната около Земята. В някои райони приливите се сменят на всеки шест часа.

Най-високото равнище на водата се нарича висока точка на прилива, докато най-ниското е ниска точка на отлива. Спадането на равнището на водата от високата до ниската точка се нарича отлив; повишаването на водното равнище от ниската към високата точка се нарича прилив. Приливът се влияе и от гравитационното притегляне на Слънцето, но в по-малка степен.

При новолуние, когато Земята, Луната и Слънцето са подредени в права линия, Слънцето подсилва притеглянето на Луната и морското равнище е по-високо от обичайното. Това се нарича максимален прилив. Когато Земята, Луната и Слънцето образуват прав ъгъл, Слънцето отслабва притеглянето на Луната и тогава приливът е по-нисък от обичайното. Това се нарича квадратурен прилив.

Свързани ресурси

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Образуването на Земята и Луната

Анимацията представя процеса на образуване на Земята и Луната.

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в зависимост от...

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Луна

Луната е единственият спътник на Земята.

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Колко е часът?

Игра с използването на аналогов и електронен часовник.

Слънчево затъмнение

Ако Слънцето, Луната и Земята се окажат на една линия, Луната частично или напълно може...

Фази на Луната

Фазите на Луната са непрекъснатите промени във външния ѝ вид. Тези промени настъпват...

Мисията на „Аполо 15" (луноходът)

Тази анимация показва двуместния луноход, използван по време на мисията на „Аполо 15".

Кацане на Луната: 20 юли 1969 г.

Първият човек, стъпил на Луната, е един от членовете на екипажа на "Аполо-11" Нийл Армстронг.

El Niño

A periodic climate pattern that occurs across the tropical Pacific Ocean every five years.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight...

Лунно затъмнение

По време на лунното затъмнение Луната се намира в конусовидната сянка на Земята.

Цунами

Цунами е много висока морска вълна с огромна разрушителна сила.

Взаимодействие на сили

Анимацията демонстрира действието на силите при търкаляне и при хлъзгане.

Added to your cart.