Преработка на нефт

Преработка на нефт

В процеса на дестилация на нефта се добиват различни нефтопродукти като нафта, бензин, смазочни масла.

География и икономика

Ключови думи

петролна рафинерия, въглеводород, въглероден съединение, нефт, масло депозит, образуване на суров нефт, дестилация, източник на енергия, гориво, смазочни масла, гориво за отопление, бензин, парафин, дизелово гориво, асфалт, дестилационна кула, тръбопровод, фракция, дестилат, рафинерия, Енергия, растително масло, суров материал, Вкаменелост, минерален ресурс, минерален, нефтена платформа, нефтено поле, танкер, промишленост, география, техника

Свързани ресурси

Сцени

Условия за разполагане

 • нефтена платформа
 • континентална сондажна кула
 • нефтоналивно пристанище
 • нефтени резервоари
 • нефтопреработвателен завод, рафинерия

Нефтените рафинерии изразходват голямо количество вода и суровина. Затова те се строят близо до въглеводородни находища, разпределителни станции на тръбопроводи и пристанища.

Суровият нефт обикновено се доставя по тръбопроводи до рафинериите. Там той най-напред се загрява и се изпарява в цилиндрични пещи. След това парите се отвеждат в дестилационна колона. Нефтът е смес от няколко хиляди вида наситени въглеводороди. Целта на преработката му е те да се отделят в различни фракции.

Съществуват два типа преработка на нефт:
– за производство на моторни горива и отоплителни горива;
– за производство на смазочни масла.

При преработката се използва факта, че съставките на суровия нефт имат различни температури на кипене и следователно те могат да бъдат отделени чрез дестилация.

Издигайки се нагоре в дестилационната колона всяка съставка на нагрятата нефтена пара се охлажда и втечнява на различна височина върху платформи, от които се изтича в отделен фракционен съд.

Дизеловото гориво се втечнява на дъното на колоната, където температурата е най-висока. Съставки с по-ниска температура на кипене, като например бензинът, се втечняват по-нагоре в колоната. Най-горе се отделят газовите съставки, каквито са метанът е етанът.

След процеса на дестилация като остатъчен материал на дъното на колоната се отлага мазут. Ако се загрее отново, мазутът може да бъде дестилиран още веднъж. Така се получават смазочните масла. Днес обаче много малка част от тях се използва за масла. Повечето се използват за произвеждане високооктанови, нисковъглеродни и качествени моторни горива. Това става чрез процес на разграждане, наречен кракинг.

При дестилацията като остатъчен материал се отделя и битум, който се използва за производство на асфалтови смеси за пътни настилки.

Рафинерия

 • тръбопровод
 • тръбна пещ
 • дестилационна кула (нафта за отопление)
 • дестилационна кула (смазочни масла)

Разрез

 • тръбна пещ
 • дестилационна кула (нафта за отопление)
 • дестилационна кула (смазочни масла)
 • газ 100°C
 • леки бензинови фракции 105°C
 • тежки бензинови фракции 120°C
 • керосин 160°C
 • дизелово гориво 220°C
 • мазут 275°C
 • леки фракции смазочни масла 300°C
 • средни фракции смазочни масла 340°C
 • тежки фракции смазочни масла 370°C
 • битум 400°C

Анимация

 • нефтена платформа
 • континентална сондажна кула
 • нефтоналивно пристанище
 • нефтени резервоари
 • нефтопреработвателен завод, рафинерия
 • тръбопровод
 • тръбна пещ
 • дестилационна кула (нафта за отопление)
 • дестилационна кула (смазочни масла)
 • тръбна пещ
 • дестилационна кула (нафта за отопление)
 • дестилационна кула (смазочни масла)
 • газ 100°C
 • леки бензинови фракции 105°C
 • тежки бензинови фракции 120°C
 • керосин 160°C
 • дизелово гориво 220°C
 • мазут 275°C
 • леки фракции смазочни масла 300°C
 • средни фракции смазочни масла 340°C
 • тежки фракции смазочни масла 370°C
 • битум 400°C

Процес

 • газ 100°C
 • леки бензинови фракции 105°C
 • тежки бензинови фракции 120°C
 • керосин 160°C
 • дизелово гориво 220°C
 • мазут 275°C
 • леки фракции смазочни масла 300°C
 • средни фракции смазочни масла 340°C
 • тежки фракции смазочни масла 370°C
 • битум 400°C

Дикторски текст

Нефтените рафинерии изразходват голямо количество вода и суровина. Затова те се строят близо до въглеводородни находища, разпределителни станции на тръбопроводи и пристанища.

Суровият нефт обикновено се доставя по тръбопроводи до рафинериите. Там той най-напред се загрява и се изпарява в цилиндрични пещи. След това парите се отвеждат в дестилационна колона. Нефтът е смес от няколко хиляди вида наситени въглеводороди. Целта на преработката му е те да се отделят в различни фракции.

Съществуват два типа нефтопреработвателни заводи:
– за производство на моторни горива и отоплителни горива;
– за производство на смазочни масла.

При преработката се използва факта, че съставките на суровия нефт имат различни температури на кипене и следователно те могат да бъдат отделени чрез дестилация.

Издигайки се нагоре в дестилационната колона всяка съставка на нагрятата нефтена пара се охлажда и втечнява на различна височина върху платформи, от които се изтича в отделен фракционен съд.

Дизеловото гориво се втечнява на дъното на колоната, където температурата е най-висока. Съставки с по-ниска температура на кипене, като например бензинът, се втечняват по-нагоре в колоната. Най-горе се отделят газовите съставки, каквито са метанът е етанът.

След процеса на дестилация като остатъчен материал на дъното на колоната се отлага мазут. Ако се загрее отново, мазутът може да бъде дестилиран още веднъж. Така се получават смазочните масла. Днес обаче много малка част от тях се използва за масла. Повечето се използват за произвеждане високооктанови, нисковъглеродни и качествени моторни горива. Това става чрез процес на разграждане, наречен кракинг.

При дестилацията като остатъчен материал се отделя и битум, който се използва за производство на асфалтови смеси за пътни настилки.

Свързани ресурси

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба прониква в морското дъно и...

Добив на природен газ (Норвегия)

Платформата за добив на природен газ Troll A е най-голямата морска платформа: масата й е...

Четиритактовият двигател на Ото

Анимацията илюстрира работата на двигателя, който най-често се използва в автомобилите.

Дизелов двигател

Германският инженер Рудолф Дизел патентова дизеловия двигател през 1893 г.

Oil tanker

Oil tankers appeared in the late 19th century; today they are among the largest ships.

Shale gas

This animation explains the technology of shale gas extraction.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Флора и фауна на Карбона

В този период, разположен между Девон и Перм (преди 358-299 милиони години), са живели...

Черна металургия (базово ниво)

От желязна руда в доменни пещи се произвежда чугун.

Черна металургия (средно ниво)

От желязна руда в доменни пещи се произвежда чугун.

Aluminium smelting

Aluminium smelting is the process of extracting aluminium from alumina by electrolysis.

Added to your cart.