Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води може да се използват отново в селското стопанство и в промишлеността.

Свързани ресурси

Пирамида на населението

Пирамидата на населението онагледява структурата на населението на...

Населението на Земята през 2150 година

Свидетели сме на невероятно бърз прираст на населението на Земята....

Открит добив на руди

При открития добив на руди за разлика от подземния се отстраняват...

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при...

Развити страни

Развитите страни са двигателите на световната икономика. Те имат...

История на автомобила

Автомобилът се усъвършенства непрекъснато от появата си в края на...

Въздушен транспорт

В наши дни въздушният транспорт се е превърнал в един от...

Смесеното население на Европа

В течение на хиляди години в Европа се заселват хора с различен...

Added to your cart.