Polytetrafluoroethylene, teflon (C₂F₄)n

Polytetrafluoroethylene, teflon (C₂F₄)n

One of the best known synthetic polymers.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

политетрафлуороетилен, тефлон, халоген, съдържащ органично съединение, Алкил халид, полимеризация, полимер, мономер, тетрафлуоретилен, топлоустойчив, Пластмаса, Органична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

1,1,2,2-tetrafluorethylene (C₂F₄)

Colourless, odourless gas, the monomer of teflon.

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично вещество, наречено полиетилен.

Етин (ацетилен) (C₂H₂)

Първият член от хомоложния ред на алкините.

Етен (етилен) (C₂H₄)

Първият член от хомоложния ред на 1-алкените.

Етан (C₂H₆)

Вторият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Conformations of ethane

The staggered conformation of ethane is more stable than the eclipsed conformation.

Fluorine (F₂)

The lightest halogen, a pale yellow-green, toxic gas, extremely reactive. Its best known...

Added to your cart.