Polynesian family settlement (Samoa, 15th century)

Polynesian family settlement (Samoa, 15th century)

The architecture of traditional Samoan family settlements reflect the unique culture of their inhabitants.

Изкуства

Ключови думи

начин на живот, селище, култура, полинезийски, остров, Тихия океан, кораб, Полинезия, Самоа, XV век, в най-нови времене, архитектура, жилище, семейство, тропичен климат

Свързани ресурси

Polynesian catamaran

Polynesians travelled huge distances with their specially designed boats.

Моаи (Великденски остров, XVI век)

Този остров в Тихия океан е прочут с неповторимите си монолитни човешки фигури, издялани...

Бедуински лагер

Полуномадският начин на живот на бедуините бил приспособен към климатичните условия и...

Животът на ескимосите

Ескимосите, които живеят в северния полярен климатичен пояс, строят специфични жилища – иглу.

Африканско село (Судан)

Африканските села са приспособени към климатичните условия. Всяко село отразява културата...

Географски открития (ХV – ХVII век)

Легендарните географски открития от началото на Новото време преначертали географските...

Викингско селище (10. в.)

Типичните селища на северните хора се появили не само в Скандинавия, но и в много далечни...

Native American settlement (Crow Nation)

The Crow are Native Americans who inhabited the Yellowstone River valley.

Added to your cart.