Полярна рибарка

Полярна рибарка

Полярната рибарка е известна с дългите си миграционни пътища: ежегодно тя прелите от Арктика до Антарктика и обратно.

Биология и здравно образование

Ключови думи

тройка, миграция, яйце, мигриращи птици, гнездо, водната птица, авиация, клюн, животно, гръбначни, птица, биология

Свързани ресурси

Сцени

Полярна рибарка

Полет

 • размах на крилата 65-78 см

Миграция

Анатомия

 • дължина на тялото: 28-39 см
 • телесна маса: 85-125 g
 • къси крака
 • тесни крила
 • вилообразна опашка

Анимация

 • дължина на тялото: 28-39 см
 • телесна маса: 85-125 g
 • къси крака
 • тесни крила
 • вилообразна опашка

Дикторски текст

Полярната рибарка е известна с дългия си миграционен път, който е най-дългия в света. Тези птици се размножават в полярните и субполярните региони на Европа, Азия и Северна Америка, където се възползват от изобилстващото от храна море през лятото. След това те избягват тъмната и студена арктическа зима, и мигрират в Антарктика. Техният маршрут следва континенталните брегове. Някои ята летят по бреговете на Западна Африка, а други - по бреговете на Южна Америка. Рибарките остават в Антарктическия регион до април или май. Техният път на север минава над Атлантическия океан, и има S-образна форма. Той съвпада с преобладаващите глобални въздушни течения, което помага на птиците да пестят енергия. По време на годишната миграция, пропътуваната дистанция може да достигне до 70 хиляди километра.

Полярните рибарки са отлични летци, благодарение на дългите си и тесни крила и вилообразна опашка. Живеят до 30 години, като общото разстояние, което изминават през живота си може да надвиши 2 милиона километра.

Полярните рибарки се хранят главно с дребна риба и морски ракообразни. Те улавят плячката си чрез пикиране във водата, или гмуркане. Гнездят на големи групи, в плитки дупки на земята. Женските снасят 2-3 яйца, които се излюпват след 20-24 дни.

Свързани ресурси

Чавка

В градовете често се срещат групи от чавки. Сложното социално поведение на тези птици е...

Ловен сокол

Ловният сокол е голяма хищна птица, широко разпространена в Европа и Азия.

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Императорски пингвин

Пингвините са птици, които умеят да плуват, приспособени са към ниските температури и...

Син кит

Морски бозайници, най-големите животни, за които се знае да са съществували някога.

Common kingfisher

The characteristic colours of the common kingfisher aid the bird in catching its prey.

Types of feathers

The animation demonstrates the most important types of feathers and their fine structure.

Added to your cart.