Полярна рибарка

Полярна рибарка

Полярната рибарка е известна с дългите си миграционни пътища: ежегодно тя прелите от Арктика до Антарктика и обратно.

Биология и здравно образование

Ключови думи

тройка, миграция, яйце, мигриращи птици, гнездо, водната птица, авиация, клюн, животно, гръбначни, птица, биология

Свързани ресурси

Чавка

В градовете често се срещат групи от чавки. Сложното социално поведение на тези птици е...

Ловен сокол

Ловният сокол е голяма хищна птица, широко разпространена в Европа и Азия.

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Императорски пингвин

Пингвините са птици, които умеят да плуват, приспособени са към ниските температури и...

Син кит

Морски бозайници, най-големите животни, за които се знае да са съществували някога.

Common kingfisher

The characteristic colours of the common kingfisher aid the bird in catching its prey.

Types of feathers

The animation demonstrates the most important types of feathers and their fine structure.

Added to your cart.