Политически и икономически организации

Политически и икономически организации

В света съществуват много политически и/или икономически организации, в които членуват различни страни.

География и икономика

Ключови думи

политика, икономика, съюзи, НАТО, Европейски съюз, Г8, ОПЕК, НАФТА, АСЕАН, Арабска лига, Еврозона, ЕАСТ, Северен съвет, държава членка, Свят, Европа, карта, карта на света, държави, страна, Earth глобус, Земя, Рамка, човешката география, общество, Карта на знанието, география

Свързани ресурси

Сцени

Европейски политически и икономически организации

Световни политически и икономически организации

Г7: правителствен форум на седемте най-развити индустриални държави в света. Групата е основана през 1975 г. като първия световен икономически форум.

Г10: Група държави, участващи в Генералното споразумение за заемите. Създадена е през 1962 г. за консултации и сътрудничество по икономически, монетарни и финансови въпроси. Държавите участнички определят достъпа до фондовете на Международния валутен фонд (IMF).

Г20: организация, която обединява 19-те държави с определяща роля в световното стопанство и Европейския съюз. Основана е през 1999 г. Целта й е да организира дискусии между финансовите министри, ръководители на банки и държавни глави по въпросите на международна финансова стабилност.

Г33: Политическа организация на развиващите се държави, която да координира тяхната търговска и политическа активност. Създадена е през 2003 г., за да улесни участващите държави преди всичко в решаването на селскостопански проблеми.

НАФТА (Северноамериканско споразумение за свободна търговия): икономически съюз между САЩ, Канада и Мексико за: създаване на зона за свободна търговия, създаден през 1992 г.; осигуряване на подходящ пазар за стоките и услугите на страните членки; създаване на нови възможности за работа; укрепване на конкурентоспособността на предприятията.

АСЕАН (Асоциация на страните от Югоизточна Азия): регионална международна организация, която подпомага политическото, икономическото и социалното сътрудничество между страните в Югоизточна Азия. Основана е през 1967 г., за да защитава застрашения от комунистическия лагер регион и да опази мира в отделните страни.
От средата на 70-те години на ХХ в. организацията се занимава главно с икономическото сътрудничество. През 90-те години икономиката на страните членки се развива бързо, за което спомагат и разделението на труда, масовото производство и производството на качествени стоки. Подета е инициатива за регионална зона за свободна търговия. Седалището на организацията е в Джакарта.

ОПЕК (Организация на страните износителки на петрол): политико-икономически съюз, който защитава интересите на страните членки и се застъпва за регулирането на производството на суров петрол в страните, които разполагат със значителни запаси. Организацията е основана през 1960 г. с цел да се брани интересите на страните членки от натиска на големите петролни компании (главно американски, британски и холандски). Отначало организацията отговаря за продажбата на запасите от петрол в развиващите се страни и контролира произвежданите количества. Днес тя играе решаваща роля в ценообразуването на световния пазар. Седалището ѝ е във Виена.

Арабска лига: международна организация на арабските страни. Основана е на първо място с политически цели и се базира върху културните и географските прилики и близост. Основните ѝ цели са съвместна работа и взаимопомощ, както и икономическо, обществено, политическо, културно и военно сътрудничество. Седалището ѝ е в Кайро.

Европейски съюз

През 1957 г. в Рим е основана Европейската икономическа общност (Общият пазар). Членове на организацията стават ФРГ, Франция, Италия и държавите от Бенелюкс.

През 1967 г. е създадена Европейската общност. Промяната в името означава, че сътрудничеството между държавите членки вече не е само икономическо.

1973 - 1986Разширение на Европейската общност.
Нови държави членки: през 1973 г. - Великобритания, Ирландия, Дания; през 1981 г. - Гърция, и през 1986 г. - Португалия и Испания.

През 1985 г. е сключено Шенгенското споразумение. Постигнато е съгласие за строг контрол на външните държавни граници и за свободно движение на хора между държавите членки.

През 1992 г. е подписан договорът от Маастрихт. Държавите членки постигат съгласие до новото хилядолетие да създадат Европа без граници.

През 1994 г. името на Европейската общност е променено на Европейски съюз. Това означава, че сътрудничеството се разширява и във външната политика и в отбраната.

През 1995 г. са приети нови страни членки: Швеция, Финландия, Австрия.

През 1995 г. влиза в сила Шенгенското споразумение. (Великобритания не участва, но Норвегия и Исландия, които не са членки на ЕС, подписват споразумението.)

През 1997 г. е подписан договор за разширяване на ЕС на изток.

През 2002 г. е въведено еврото - официалната валута на Европейския съюз. Създадена е Еврозоната. Фискалният съюз полага началото на втората по големина световна икономика.

През 2004 г. започва разширяването на изток. Нови членове на ЕС стават Кипър, Чехия, Естония, Полша, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Словакия, Словения.

През 2007 г. в ЕС са приети България и Румъния.

През 2013 г. член на ЕС става Хърватия.

Понятия:

Интеграция – процес на срастване на икономиката на няколко нации, при което различията между тях постепенно изчезват, а контактите между страните все повече се доближават до вътрешните контакти. Интеграцията се осъществява на две равнища: микроравнище (между предприятията) и макроравнище (между страните).

Икономически съюзпредпоследното стъпало на интеграцията. Отделните национални стопанства изчезват, икономическата политика става единна, инвестициите се управляват съвместно, технологиите прекрачват националните граници. Процесите на производство и продажба се осъществяват съвместно, плаща се с обща валута.

Политически съюзнай-висшата форма на интеграция. Освен че имат обща икономика, страните водят и обща политика.

Регионален икономически съюз – форма на интеграция, при която се осъществява тясно икономическо сътрудничество между страни от определен географски регион.

НАТО

Северноатлантически договор (НАТО): съюз на 28 страни от Северна Америка и Европа. Създаден е във Вашингтон на 4 април 1949 г., по времето на Студената война, с цел противопоставяне на Съветския съюз и Варшавския договор. С края на Студената война НАТО се превръща в съюз, осигуряващ сигурността на Запада.

Целите му са записани в Северноатлантическия договор. Страните членки използват политически и военни средства, за да осигурят свободата и сигурността си. Друга цел е ограничаване на руското политическо и военно влияние.

Днес НАТО изпълнява мироопазващи операции и извън границите на страните членки. Водеща сила в организацията са САЩ, което означава, че политиката на НАТО е силно зависима от външнополитическите и икономическите им интереси.

През 1999 г. нови членки на съюза стават Унгария, Чехия и Полша. През 2004 г. в НАТО влизат още пет страни членки на ЕС: Словакия, Словения, Естония, Литва и Латвия, както и България и Румъния.

През 2009 г. Хърватска и Албания се присъединяват към НАТО, а през 2017 г. член става и Черна гора. През 2018 г. започва преговори за присъединяването на Северна Македония.

Шенгенско пространство

Шенгенското споразумение между държави от Европейския съюз и някои други европейски страни води до премахване на вътрешния граничен контрол и съвместното охраняване на външните граници.

Споразумението е подписано през 1985 г. от пет европейски държави (Франция, Федерална република Германия и Бенелюкс) за постепенно премахване на границите между тях. Днес от 28 държави на Европейския съюз споразумението се прилага в 22 страни членки, както и в 4 държави, които не са членки на ЕС (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария).

Свързани ресурси

Държавите в Европа

Анимацията ще ни помогне да се запознаем с държавите в Европа, техните столици и...

Държавно устройство и официални езици

Анимацията показва формите на държавно устройство и официалните езици в страните по света.

Световни градове

Анимацията представя географското положение и най-важните данни на големи световни градове.

Планината Ръшмор, САЩ

В гранитната скала на този национален паметник са издълбани скулптурите на четирима...

Бежански лагер в Африка – Дарфур

След кризата в Дарфур (Судан) милиони хора са принудени да напуснат домовете си.

Щати и градове в САЩ

Тази анимация показва щатите и по-големите градове в САЩ.

Държавите в Азия

Упражнения с три нива на трудност за запомняне на географското положение, столиците и...

Държавите по света

Тази анимация показва държавите, техните знамена и столици.

Световните религии днес

Географското разположение на най-големите световни религии се обяснява с исторически причини.

Държавите в Северна, Централна и Южна Америка

Упражнения с три нива на трудност за запомняне на географското местоположение, столиците...

Administrative divisions of Austria

This animation presents the states and state capitals of Austria.

Administrative divisions of Germany

This animation presents the states and state capitals of Germany

Administrative divisions of the Netherlands

This animation presents the provinces and provincial capitals of the Netherlands.

Golden Gate Bridge (San Francisco, 1937)

The suspension bridge that stretches above the strait between San Francisco Bay and the...

Industrial estate

Industrial estates provide infrastructure and services for companies.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

Sights of the world

A game about sights around the world.

Slavs

Modern Slavs live in 14 European countries that can be classified into 3 groups.

The countries of Africa

Learning about the geographic location, capitals and flags of African countries through...

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Administrative divisions of Hungary

This animation presents the regions, counties and cities of Hungary.

Added to your cart.