Поглед от три страни

Поглед от три страни

С поглед от три страни е възможно да определим еднозначно какво е геометричното тяло.

Математика

Ключови думи

ИЗГЛЕДИ, изглед, изглед отпред, изглед отгоре, страничен изглед, проекция, представителство, корпус, игра

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Формули за съкратено умножение

Анимацията показва по разбираем начин съдържанието на формулите за съкратено умножение.

Бюрото на Мила

Интерактивна игра с изгледи от различни страни на сложни предмети.

Детска стая

Анимацията развива пространственото мислене.

Роботи

Забавна игра с различните изгледи на пространствени предмети.

Navigation in space

The animation helps to develop space perception and navigation in space using space...

Триизмерен танграм

Това е триизмерна версия на известната китайска логическа игра.

Триизмерна игра със сенки

Тази забавна и увлекателна игра развива пространственото мислене. Отговорите си можете да...

Книжка за оцветяване

Няколко триизмерни модела за оцветяване

Призма

Анимацията представя различни видове призми.

Триизмерна игра

Сглобяване на триизмерни елементи чрез въртене.

Added to your cart.