Phosphate ion (PO₄³⁻)

Phosphate ion (PO₄³⁻)

A compound ion formed when a phosphoric acid molecule releases a proton.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

фосфат йон, киселинен остатък йон, аниони, йон, съединение йонна, фосфорна киселина, фосфати, тринатриев фосфат, суперфосфат, RNA, ДНК, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Червен фосфор

Една от алотропните модификации на фосфора.

Фосфорна киселина (H₃PO₄)

Фосфорната киселина се използва като овкусител за газирани напитки и в ежедневието за...

Бял фосфор (P₄)

Една от алотропните форми на фосфора

Дифосфорен пентаоксид (P₂O₅)

Получава се при изгарянето на фосфор на въздуха под формата на бял дим.

2-deoxy-beta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

A component of DNA, it contains one less hydroxyl group than β-D-ribose.

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е важен за анаболитните...

Кръговрат на фосфора

Кръговратът на фосфора описва движението на фосфора през литосферата, хидросферата и...

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и катаболитни процеси.

Фосфорен трихлорид (PCl₃)

Фосфорният трихлорид е течност без миризма и цвят, която на влажен въздух силно дими.

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

A crystalline compound found in nucleic acids, coenzymes, nucleotides and nucleosides.

DNA

Carrier of genetic information in cells.

RNA

A polynucleotid made up of phosphoric acid, ribose, and nucleobases (cytosine, uracil,...

Permanganate ion (MnO₄⁻)

Potassium permanganate is used as a disinfectant.

Added to your cart.