Пещерата Алтамира

Пещерата Алтамира

Световно известната варовикова пещера със своите прекрасни изображения е едно от най-важните археологически находища на палеолитното изкуство.

Изкуства

Ключови думи

Пещерата Алтамира, Алтамира, Мария Санс де Саутуо́ла, скални рисунки, Марсели́но Санс де Саутуо́ла, магдаленска култура, магдаленска школа, Палеолитен, Модесто Кубиляс, Кантабрийски планини, степен бизон, Сантиляна дел Мар, Испания, пещера, в Средновековието, История на изкуството, праисторически хора, Световно културно наследство на ЮНЕСКО, орда, археология, депозит, Сикстинската капела, 1879, Изобразително изкуство, XIX век, Европа

Свързани ресурси

Въпроси

 • В коя държава се намира пещерата Алтамира?
 • В коя планина е разположена пещерата Алтамира?
 • Находище от кой период на човешката история е Алтамира?
 • Кога е открита пещерата?
 • Кой е написал първото изследване за палеолитните рисунки, намерени в пещерата?
 • С чие активно съдействие открива пещерните рисунки собственикът на имението?
 • Кое прави пещерата Алтамира световно известна?
 • Вярно ли е, че оригиналният входна пещерата е бил затрупан преди 13 години?
 • Къде се намират най-ценните рисунки на Алтамира?
 • Вярно ли е, че учените приемат с въодушевление откритието на Саутуола?
 • С какво не са смесвали боите палеолитните художници?
 • Кой звят не е използван в рисунките на Алтамира?
 • Коя част на Алтамира е наречена "сикстинската капела на палеолита"?
 • Какво животно не е нарисувано на тавана в Полихромната зала?
 • Произведения на коя култура са рисунките в пещерата Алтамира?
 • Кога са били създадени пещерните рисунки в Алтамира?
 • На какво се дължи относително доброто състояние, в което са намерени рисунките?
 • Вярно ли е, че Алтамира е единствената пещера в Европа, в която са намерени палеолитни рисунки?
 • Какво важно събитие, свързано с Алтамира, се е случило през 1985 г.?

Сцени

Пещера

 • вход - Първоначалният вход към пещерата е бил около 20 м широк и 6 м висок. Преди ок. 13 хиляди години той се е срутил.
 • Полихромната зала - По сравнително ниския таван на залата с дължина 18 м и ширина около 10 м са разположени около 100 пещерни рисунки.
 • галерия Конска опашка - Залата с особена форма е дълга около 50 м, 1 м широка и 1 м висока. Тя се намира в най-вътрешната част на пещерата.

Пещерата Алтамира се намира в северната част на Испания, в автономната област Кантабрия до селището Сантиляна дел Мар.

Близостта на морето и планините създава идеални условия за заселването на човешките стада в палеолитната епоха. В планината Кантабрия се намират над 60 подобни пещери. Дългата днес ок. 270 м Алтамира е едно от най-прочутите археологически находища на палеолитното изкуство. През 1985 г. пещерата е включена в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство. През 2008 г. към него са прибавени още 17 северноиспански пещери.

Пещерата е открита случайно от Модесто Кубиляс по време на лов през 1868 г. Собственикът на имението Марселино Санс де Саутуола я обхожда за първи път години по-късно. Епохалното откритие обаче се случва през 1879 г., когато известният като любител палеонтолог Саутуола посещава пещерата заедно с 8-годишната си дъщеря. Викът на 8-годишното момиченце привлича вниманието на ровещия се из кремъчните отломъци по земята палеонтолог върху изображенията по тавана. В изследване, публикувано на следващата година Саутуола представя пещерните рисунки като произведения от праисторическата епоха. Научният свят не споделя мнението му и обвинява откривателя във фалшификация. През следващите десетилетия в Европа откриват редица подобни пещери, които доказват правотата на Саутуола.

Вътрешност

Пещерни рисунки

 • лампи
 • пещерни рисунки
 • боя
 • четка

Пещерата Алтамира е световно известна благодарение на палеолитните си рисунки. Те вероятно са продукт на т.нар. магдаленска култура, характерна за късния палеолит. Културата носи името на находище във Франция (La Madeleine).

Рисунките в Алтамира са създадени в ранния период на магдаленската култура, която обхваща периода отпреди 17-12 хиляди години, вероятно преди около 17-15 хиляди години. Животните са изобразени от възможно най-добрата гледна точка. Контурите на опростените форми са удебелени с черно, а вътре са оцветени. Творците на магдаленската школа обръщат внимание на детайла. Фигурите са подредени на групи, в ясна композиция. Не е известно с каква цел са направени рисунките, има само предположения.

Използвани са цветовете черен, червен и охра. Боята е извлечена от минерали и растения. Натрошените на прах материали са били смесени с вода, мазнина и кръв. Нанасяли са боята по тавана на пещерата с кости, през които са я продухвали, с четки и пръсти. Интерес представляват - освен 9-те броя фигури на животни - и оставените ни от палеолитните творци на Алтамира отпечатъци от ръце, по всяка вероятност от по-ранна епоха. Най-прочутата част на пещерата е Полихромната зала. Тя е 18 м дълга и 9 м широка, височината й варира от 110 до 190 см. Вляво от входа се намира една част, която - поради изкусното изпълнение - е наречена "праисторическа сикстинска капела". На тавана се виждат стадо степни бизони, два коня, един елен и (навярно) дива свиня.

Структура

 • 5 м

Галерия

Преди около 13 хиляди години входът към пещерата е бил затрупан от скално срутване. В така оформеното малко затворено пространство се установява постоянна температура и влажност. Именно те допринасят за съхраняването през хилядолетията на пещерните рисунки в оригиналния им вид. Откриването на пещерата през ХІХ век променя нейния микроклимат. Нахлуването на въздух, посетителите, електрическите уреди нанасят щети на произведенията. Опорите, поставени, за да се стабилизира тавана, напълно променят вътрешната структура на пещерата. Ето защо се въвеждат редица огарничения, целящи да съхранят пещерата и единствените по рода си произведения на изкуството. (Например забраняват отглеждането на животни в околността, за да предотвратят евентуалното навлизане на замърсена вода в пещерата.) Пещерата е многократно затваряна. В наши дни малцина са щастливите избранници, които могат да влязат в нея, останалите трябва да се задоволят с копието в музея, изграден в съседство с пещерата.

Неповторимостта на пещерните рисунки и тяхното място в историята на изкуството се илюстрира добре с факта, че световноизвестният испански художник от ХХ век Пабло Пикасо е бил поразен от видяното в пещерата.

Анимация

 • 5 м
 • лампи
 • пещерни рисунки
 • боя
 • четка
 • вход - Първоначалният вход към пещерата е бил около 20 м широк и 6 м висок. Преди ок. 13 хиляди години той се е срутил.
 • Полихромната зала - По сравнително ниския таван на залата с дължина 18 м и ширина около 10 м са разположени около 100 пещерни рисунки.
 • галерия Конска опашка - Залата с особена форма е дълга около 50 м, 1 м широка и 1 м висока. Тя се намира в най-вътрешната част на пещерата.

Дикторски текст

Пещерата Алтамира се намира в северната част на Испания, в автономната област Кантабрия до селището Сантиляна дел Мар. Близостта на морето и планините създава идеални условия за заселването на ордите в праисторическата епоха. В планината Кантабрия се намират над 60 подобни пещери. Дългата днес ок. 270 м Алтамира е едно от най-прочутите археологически находища на палеолитното изкуство.

Пещерата Алтамира е световно известна благодарение на палеолитните си рисунки. Рисунките в Алтамира са създадени в ранния период на магдаленската култура, която обхваща периода отпреди 17-12 хиляди години, вероятно преди около 17-15 хиляди години. Най-прочутата част на пещерата е Полихромната зала. Вляво от входа се намира една част, която - поради изкусното изпълнение - е наречена "праисторическа сикстинска капела".

Рисунките са били открити от собственика на имението, известният като любител палеонтолог Марселино Санс де Саутуола и 8-годишната му дъщеря през 1879 г. Привличащата много посетители пещера е включена през 1985 г. в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство. За да се съхранят невероятните пещерни рисунки в наши дни щастливите избраници, които могат да посетят пещерата Алтамира, са много малко.

Свързани ресурси

Палеолитна пещера

Първите жилища в човешката история ни дават много информация за начина на живот на нашите...

Скулптурни изображения на Венера

Малки статуетки от епохата на палеолита, които вероятно символизират плодородие и изобилие.

Разпространение на Хомо сапиенс по Земята

Тръгвайки от африканската си родина "разумният човек" се разпространява по всички континенти.

Еволюцията на човека

Характеристиките на черепа и мозъка на човека показват значими промени в хода на неговата...

Работилницата на Леонардо да Винчи (Флоренция, 16. век)

Във флорентинското ателие на гениалния учен енциклопедист от епохата на Ренесанса можем...

Megalithic cultures in Europe

Structures consisting of enormous stone blocks, dating back thousands of years, are...

Американски бизон

Американският бизон е най-едрият бозайник в Северна Америка.

Археологически разкопки (разкопки на землянка)

Мащабните строителни дейности в наше време създават извънредно много работа на...

Added to your cart.