Permanganate ion (MnO₄⁻)

Permanganate ion (MnO₄⁻)

Potassium permanganate is used as a disinfectant.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

перманганат йонна, йон, аниони, съединение йонна, оксидант, калиев перманганат, киселинен остатък йон, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Амониев йон (NH₄⁺)

Сложен (комплексен) йон, който се образува, когато протон се свърже с азотния атом от...

Carbonate ion (CO₃²⁻)

A compound ion produced from carbonic acid by releasing protons.

Nitrate ion (NO₃⁻)

A compound ion, the main source of nitrogen for plants.

Phosphate ion (PO₄³⁻)

A compound ion formed when a phosphoric acid molecule releases a proton.

Sulphate ion (SO₄²⁻)

A compound ion produced when sulphuric acid releases protons.

Hydronium ion (H₃O⁺)

The presence of hydronium ions relative to hydroxide ions determines a solution´s pH.

Hypochlorite ion (OCl⁻)

Hypochlorite ions are formed when water is disinfected with chlorine.

Added to your cart.