Периметър, лице, повърхнина и обем

Анимацията представя формулите за измерване на периметъра и лицето на геометричните фигури, както и повърхнината и обема на телата.

Свързани ресурси

Развивка на куб – задачи

Ако разполагаме с развивка от шест еднакви квадрата, невинаги е...

Огледален образ на кръг спрямо ос

В дадена равнина иаме една ос t и един кръг с център O и радиус r....

Ротационни тела – задачи

Задачите за ротационни тела затвърдяват математическите понятия и...

Куб от кубчета

Задача за построяване на куб, съставен от еднакви кубове, която...

Чертане на ъгъл от 45 градуса

С разполовяването на 180 градусов ъгъл можем да начертаем прав...

Чертане на ъгъл от 60 градуса

За да начертаем ъгъл от 60 градуса, се връщаме към чертането на...

Намиране на бисектрисата на ъгъл

Видеоклипът показва намирането на бисектрисата на даден ъгъл алфа.

Развивка на правоъгълен паралелепипед

С помощта на анимацията разглеждаме различните развивки на...

Added to your cart.