Пептидна връзка

Пептидна връзка

Аминокиселините, които влизат в състава на белтъците, се свързват помежду си чрез пептидни връзки.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

пептидна връзка, амидна връзка, дипептид, трипептид, полипептидната, протеин, С-края, N-края, амин група, карбоксилна група, аминокиселина, глицин, аланин, Органичният странична верига, освобождаване на вода, spatial structure, синтез на белтъци, ензим, Органична химия, биохимия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Структура на протеините

Структурата и пространствената организация на полипептидните вериги определят...

Аминокиселини

Аминокиселините са мономери на протеините.

Secondary structure of proteins

Polypeptide chains are composed of amino acids and can appear in alpha-helix or...

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично вещество, наречено полиетилен.

Alanine (C₃H₇NO₂)

A non-polar amino acid. L and D molecules are mirror images of each other.

Added to your cart.