Пептидна връзка

Пептидна връзка

Аминокиселините, които влизат в състава на белтъците, се свързват помежду си чрез пептидни връзки.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

пептидна връзка, амидна връзка, дипептид, трипептид, полипептидната, протеин, С-края, N-края, амин група, карбоксилна група, аминокиселина, глицин, аланин, Органичният странична верига, освобождаване на вода, spatial structure, синтез на белтъци, ензим, Органична химия, биохимия, химия

Свързани ресурси

Структура на протеините

Структурата и пространствената организация на полипептидните вериги определят...

Аминокиселини

Аминокиселините са мономери на протеините.

Secondary structure of proteins

Polypeptide chains are composed of amino acids and can appear in alpha-helix or...

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично вещество, наречено полиетилен.

Alanine (C₃H₇NO₂)

A non-polar amino acid. L and D molecules are mirror images of each other.

Added to your cart.