Пентан (C₅H₁₂)

Петият член в хомоложния ред на алканите. Безцветна горима течност.

Свързани ресурси

Реакция между Кока Кола и мляко

Какво ли ще се получи, ако смесим тези известни течности с не...

Етанол (етилов алкохол) (C₂H₅OH)

Най-известният алкохол с широко приложение в промишлеността.

Целулоза (C₆H₁₀O₅)n

Целулозата изгражда клетъчните стени и влакната на растенията.

Фенол (C₆H₅OH)

Най-простият ароматен алкохол.

Етин (ацетилен) (C₂H₂)

Първият член от хомоложния ред на алкините.

Бензен (C₆H₆)

Бензенът е най-простият ароматен въглеводород.

Дехидратизация на захар със сярна киселина

В този експеримент ще набюдаваме взаимодействието между захарно...

Added to your cart.