Пентан (C₅H₁₂)

Петият член в хомоложния ред на алканите. Безцветна горима течност.

Свързани ресурси

Бързо и бавно горене

Кратък видеоклип за характеристиките на бързото и на бавното...

Гората на черните змии

Свойството на натриевия бикарбонат да се разгражда използваме и в...

Циклична (пръстенна) форма на глюкозата

В анимацията се показва образуването на цикличните форми от...

Анилин (фениламин) (C₆H₅NH₂)

Най-простият представител на ароматните амини. Научното му...

Производство на етилен и неговото взаимодействие с бромна вода

Етиленът, получен при загряване на полиетилен, обезцветява...

Графит

Графитът е алотропна форма на въглерода.

Диамант

Алотропна форма на елемента въглерод. Най-твърдото вещество в...

Added to your cart.