Пентан (C₅H₁₂)

Петият член в хомоложния ред на алканите. Безцветна горима течност.

Свързани ресурси

Бут-1-ен (C₄H₈)

Един от изомерите на бутена.

Пептидна връзка

Аминокиселините, които влизат в състава на белтъците, се свързват...

Цветът на домата

Защо ли цветът на домата е червен?

Гори ли орехът? (наблюдение)

Енергията, която се освобождава при горенето на орехите, се...

Анилин (фениламин) (C₆H₅NH₂)

Най-простият представител на ароматните амини. Научното му...

Етен (етилен) (C₂H₄)

Първият член от хомоложния ред на 1-алкените.

Бутан (C₄H₁₀)

Четвъртият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Бензоена киселина (C₆H₅COOH)

Най-простият представител на ароматните карбоксилни киселини.

Added to your cart.