Панамски канал

Панамски канал

Панамският канал е изкуствен воден път, създаден за да се съкрати мореплавателния път между Тихия и Атлантическия океан.

География и икономика

Ключови думи

Панамски канал, Панама, канал, водния транспорт, заключване на системата, шлюз, да търгуват, доставка, превозващи стоки, Маршрути, транспорт, търговия, логистиката, Америка, Северна Америка, Южна Америка, Централна Америка, Тихия океан, Карибите, капацитет, възел, Atlanti-óceán, Дебело черво, инфраструктура, глобален, икономика, Земя, общество, човешката география, мрежа, глобализацията, география, Earth глобус, техника

Свързани ресурси

Сцени

Мореплавателни центрове

 • Øresund
 • Босфор
 • Суецки канал
 • Ормузки проток
 • Пролив Баб ел-Мандеб
 • Проток Малака
 • Панамски канал
 • Нос Добра надежда
 • Нос Хорн
 • Гибралтарски проток
 • Ламанш
 • Африка
 • Европа
 • Азия
 • Австралия
 • Северна Америка
 • Южна Америка
 • Атлантически океан
 • Тихи океан
 • Индийски океан

Панамският канал е изкуствен воден път, построен на тесния провлак, който свързва Северна и Южна Америка, с цел да бъдат съкратени морските маршрути. Предадения през 1914 г. канал свързва Тихия океан с Карибско море.

Панамски канал

 • Тихи океан
 • Карибско море
 • Колон
 • Панама
 • Лимонски залив
 • Шлюз Гатун - Части от оригиналната шлюзна система.
 • Шлюз Агуа Клара - Новите шлюзи, построени при разширението.
 • Река Чагрес
 • Езеро Гатун - Изкуствено езеро, създадено при строителството на канала.
 • железопътна линия - Успоредно с пътя на корабите е построена железопътна линия.
 • път на корабите
 • Просека Кулебра - Създадена е изкуствена долина, дълга 14 км.
 • Шлюз Педро Мигел - Части от оригиналната шлюзна система.
 • Шлюз Мирафлорес - Части от оригиналната шлюзна система.
 • Шлюз Коколи - Новите шлюзи, построени при разширението.
 • Моста на Америките

Французите започват да строят канала през 1881 г. Строежът се осъществява под надзора на Фердинанд дьо Льосепс, който е ръководил и строителството на Суецкия канал. Поради неправилна оценка на географските и климатични особености на региона, проектът е изправен пред финансов банкрут. Най-трудната инженерна задача се оказва т.нар. Просека Кулебра - създаването на изкуствена долина. През 1904 г. проектът е поет от американците и е завършен през 1914 г.

Дължината на целия канал е около 80 км и се състои от няколко изкуствени езера и канали, както и три шлюзни системи. До 1999 г. е под контрола на САЩ, след което е поет от правителството на Панама. През 2010 г. през него преминава единмилионният кораб.

Растящият корабен трафик и размерите на корабите налагат разширение на канала: с по-широки и по-дълбоки шлюзи, които да пропускат по-големи кораби. Построени са две нови щлюзни системи, разширена е Просеката Кулебра, изкуствените езера са разширени и са направени по-дълбоки. Работите по разширението приключват през 2016 г.

Максимални корабни размери

 • Контейнеровоз Панамакс - Преди разширението този тип кораби може да преминава през канала, те са с капацитет 4 500 TEU.
 • 294 м
 • 32 м
 • Неопанамакс - След разширението през канала може да премине и този тип кораби, чийто капацитет е 13 000 TEU.
 • 366 м
 • 49 м

Преди разширението през канала преминават кораби тип Панамакс. Самото наименование подсказва, че техните размери са съобразени с възможностите на Панамския канал. След разширението през него могат да преминават и корабите тип Неопанамакс с размери и капацитет, които значително надвишатват типа Панамакс.

Изглед отстрани

 • Тихи океан
 • Карибско море
 • Шлюз Мирафлорес
 • Езеро Мирафлорес
 • Шлюз Педро Мигел
 • Езеро Гатун
 • Шлюз Гатун
 • 26 м

Шлюзните системи на канала преодоляват разлика във височината от 26 м Всяка шлюзна система се състои от няколко шлюзни камери - при всяко преминаване корабите се издигат и спускат по три пъти. Преминаването през старите шлюзи става с помощта на електрически локомотиви. При новите шлюзни системи те са заменени с буксири. Преминаването на един кораб продължава средно 8-10 часа.

Алтернативни пътища

 • Африка
 • Европа
 • Азия
 • Австралия
 • Северна Америка
 • Южна Америка
 • Атлантически океан
 • Тихи океан
 • Индийски океан
 • Ню Йорк
 • Панамски канал
 • Нос Хорн
 • Сан Франциско
 • Шанхай
 • 30 500 км
 • 19 500 км
 • 8 400 км
 • 21 000 км
 • 4 700 км

Без канала пътят от Азия до източните брегове на американския континент се удължава с хиляди километри. Панаският канал съкращава и разстоянието между източния и западния бряг на Америка. Вярно е, че в Северна Америка превоза между източното и западното крайбрежие става по-бързо и за по-кратко време, благодарение на железопътната мрежа, ала морският транспорт е много по-икономичен, тъй като един кораб може да пренесе с пъти повече от една железопътна композиция.

Данни

 • Основни търговски пътища
 • Употреба вода
 • Трафик
 • Видове кораби

Маршрути

По-голямата част от корабите, които преминават през Панамския канал, се движат по маршрута между Азия и източното крайбрежие на Северна Америка, значителен е обменът в посока от западния бряг на Южна Америка до източния бряг на Северна Америка и към Европа.

Употреба на вода

Шлюзът се пълни с вода за по-малко от осем минути. С построяването на новите шлюзи загубата на вода е намалена с около 10%. Близо 60% от употребената вода се рециклира.

Трафик

Броят на корабите, преминаващи през канала - с изключение на годините на Втората световна война - непрекъснато се увеличава до 1980 г., след което има застой. По отношение на количеството стоки обаче, растежът е непрекъснат, благодарение на все по-големия капацитет на корабите.

Видове кораби

Както преди разширението от 2016 г., така и след това, най-многобройни са контейнеровозите. Докато при старите шлюзи преобладава транспорта на сухи товари и химически материали, то при новите шлюзи - освен тях - доминира е превозът на газ.

Анимация

 • Øresund
 • Босфор
 • Суецки канал
 • Ормузки проток
 • Пролив Баб ел-Мандеб
 • Проток Малака
 • Панамски канал
 • Нос Добра надежда
 • Нос Хорн
 • Гибралтарски проток
 • Ламанш
 • Тихи океан
 • Карибско море
 • Колон
 • Панама
 • Лимонски залив
 • Шлюз Гатун - Части от оригиналната шлюзна система.
 • Шлюз Агуа Клара - Новите шлюзи, построени при разширението.
 • Река Чагрес
 • Езеро Гатун - Изкуствено езеро, създадено при строителството на канала.
 • железопътна линия - Успоредно с пътя на корабите е построена железопътна линия.
 • път на корабите
 • Просека Кулебра - Създадена е изкуствена долина, дълга 14 км.
 • Шлюз Педро Мигел - Части от оригиналната шлюзна система.
 • Шлюз Мирафлорес - Части от оригиналната шлюзна система.
 • Шлюз Коколи - Новите шлюзи, построени при разширението.
 • Моста на Америките
 • Контейнеровоз Панамакс - Преди разширението този тип кораби може да преминава през канала, те са с капацитет 4 500 TEU.
 • 294 м
 • 32 м
 • Неопанамакс - След разширението през канала може да премине и този тип кораби, чийто капацитет е 13 000 TEU.
 • 366 м
 • 49 м
 • Шлюз Мирафлорес
 • Езеро Мирафлорес
 • Шлюз Педро Мигел
 • Езеро Гатун
 • Шлюз Гатун
 • 26 м
 • Африка
 • Европа
 • Азия
 • Австралия
 • Северна Америка
 • Южна Америка
 • Атлантически океан
 • Тихи океан
 • Индийски океан
 • Ню Йорк
 • Панамски канал
 • Нос Хорн
 • Сан Франциско
 • Шанхай
 • 30 500 км
 • 19 500 км
 • 8 400 км
 • 21 000 км
 • 4 700 км
 • Основни търговски пътища
 • Азия - източно крайбрежие на САЩ 51,2%
 • Южноамерикански западен бряг - Източното крайбрежие на САЩ 17,5%
 • Южноамерикански западен бряг - Европа 10,6%
 • Западноамерикански западен бряг - Източното крайбрежие на САЩ 7,8%
 • Европа - Северна Америка западно крайбрежие 6%
 • Други 6.9%
 • Преди разширяването
 • След разширяването
 • Загуба на вода при пресичане
 • 79 олимпийски плувни басейна
 • 73 олимпийски плувни басейна
 • 1975 танкера
 • 1825 танкера
 • Трафик
 • 1914 г.
 • 1929 г.
 • 1944 г.
 • 1959 г.
 • 1974 г.
 • 1989 г.
 • 2004 г.
 • 2016 г.
 • брой преминавания
 • 0
 • 2000
 • 4000
 • 6000
 • 8000
 • 10 000
 • 12 000
 • 14 000
 • 16 000
 • 18 000
 • капацитет (милиони тона)
 • 0
 • 50
 • 100
 • 150
 • 200
 • 250
 • 300
 • 350
 • Видове кораби (2016)
 • Стара шлюзна система
 • 22%
 • 3,2%
 • 6.2%
 • 4,5%
 • 20,4%
 • 7,3%
 • 14,7%
 • 5,5%
 • 1,7%
 • 14,5%
 • Нова шлюзна система
 • 64,3%
 • 22,8%
 • 6,7%
 • 4,5%
 • 1,3%

Дикторски текст

Панамският канал е изкуствен воден път, построен на тесния провлак, който свързва Северна и Южна Америка, с цел да бъдат съкратени морските маршрути. Предадения през 1914 г. канал свързва Тихия океан с Карибско море.

Французите започват да строят канала през 1881 г. Строежът се осъществява под надзора на Фердинанд дьо Льосепс, който е ръководил и строителството на Суецкия канал. Поради неправилна оценка на географските и климатични особености на региона, проектът е изправен пред финансов банкрут. Най-трудната инженерна задача се оказва т.нар. Просека Кулебра - създаването на изкуствена долина. През 1904 г. проектът е поет от американците и е завършен през 1914 г.

Дължината на целия канал е около 80 км и се състои от няколко изкуствени езера и канали, както и три шлюзни системи. До 1999 г. е под контрола на САЩ, след което е поет от правителството на Панама. През 2010 г. през него преминава единмилионният кораб.

Растящият корабен трафик и размерите на корабите налагат разширение на канала: с по-широки и по-дълбоки шлюзи, които да пропускат по-големи кораби. Построени са две нови щлюзни системи, разширена е Просеката Кулебра, изкуствените езера са разширени и са направени по-дълбоки. Работите по разширението приключват през 2016 г.

Преди разширението през канала преминават кораби тип Панамакс. Самото наименование подсказва, че техните размери са съобразени с възможностите на Панамския канал. След разширението през него могат да преминават и корабите тип Неопанамакс с размери и капацитет, които значително надвишатват типа Панамакс.

Шлюзните системи на канала преодоляват разлика във височината от 26 м. Всяка шлюзна система се състои от няколко шлюзни камери - при всяко преминаване корабите се издигат и спускат по три пъти. Преминаването през старите шлюзи става с помощта на електрически локомотиви. При новите шлюзни системи те са заменени с буксири. Преминаването на един кораб продължава средно 8-10 часа.

Без канала пътят от Азия до източните брегове на американския континент се удължава с хиляди километри. Панаският канал съкращава и разстоянието между източния и западния бряг на Америка. Вярно е, че в Северна Америка превоза между източното и западното крайбрежие става по-бързо и за по-кратко време, благодарение на железопътната мрежа, ала морският транспорт е много по-икономичен, тъй като един кораб може да пренесе с пъти повече от една железопътна композиция.

По-голямата част от корабите, които преминават през Панамския канал, се движат по маршрута между Азия и източното крайбрежие на Северна Америка, значителен е обменът в посока от западния бряг на Южна Америка до източния бряг на Северна Америка и към Европа.

Шлюзът се пълни с вода за по-малко от осем минути. С построяването на новите шлюзи загубата на вода е намалена с около 10%. Близо 60% от употребената вода се рециклира.

Броят на корабите, преминаващи през канала - с изключение на годините на Втората световна война - непрекъснато се увеличава до 1980 г., след което има застой. По отношение на количеството стоки обаче, растежът е непрекъснат, благодарение на все по-големия капацитет на корабите.

Както преди разширението от 2016 г., така и след това, най-многобройни са контейнеровозите. Докато при старите шлюзи преобладава транспорта на сухи товари и химически материали, то при новите шлюзи - освен тях - доминира е превозът на газ.

Свързани ресурси

Пристанище

Пристанищата осигуряват нужната инфраструктура и услуги за индустрията и морския транспорт.

Container ships

Commercial maritime routes of container ships form a global network.

Oil tanker

Oil tankers appeared in the late 19th century; today they are among the largest ships.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Суецки канал

Суецкият канал е изкуствен воден път, който свързва Червено и Средиземно море.

Работа на речните шлюзове

С шлюзовете се преодолява разликата във височините при речното плаване.

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Airport

Airports provide infrastructure and services necessary for aviation.

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Тунелът под Ламанша

Тунелът под Ламанша е дълъг 50,5 км и свързва Великобринатия и Франция с железопътна линия.

Корабът „Санта Мария" (XV век)

Тримачтовата карака (голям тримачтов кораб) „Санта Мария" е флагманският кораб при...

Географски открития (ХV – ХVII век)

Легендарните географски открития от началото на Новото време преначертали географските...

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Added to your cart.