Озон (O₃)

Озон (O₃)

Алотропна форма на кислорода, състояща се от 3 кислородни атома

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

химия, озон, кислороден атом, Алотропия

Свързани ресурси

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Кръговрат на кислорода в природата

Кръговратът на кислорода в природата описва движението на кислорода в трите основни...

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and...

Кислород (О₂) (базово ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Как работи хладилникът?

Тази анимация показва как работи хладилникът.

Added to your cart.