Отделителна система

Отделителна система

Отделителната система служи за отстраняване на вредни и ненужни вещества от тялото.

Биология и здравно образование

Ключови думи

отделителната система, отстраняване, урина, бъбрек, уретер, мехур, уретра, бъбречното легенче, бъбречна пирамида, нефрон, филтрат, бъбречна медула, кора, камък в бъбрека, хомеостаза, човешки, анатомия, биология

Свързани ресурси

Сцени

Отделителна система

 • бъбреци - Тяхната основна функция е отстраняването на непотребните и вредните вещества от кръвния поток. Те произвеждат около 1,5 л урина на денонощие.
 • пикочопровод - Отвежда урината от бъбреците в пикочния мехур.
 • пикочен мехур - Съхранява урината до момента на уриниране.
 • уретра - Урината напуска тялото през тази тръба.

Значителна част от енергията, консумирана от тялото, се използва за механизмите на хомеостазата, т.е. да се поддържа постоянна вътрешната среда на организма. При метаболитните процеси се получават и непотребни и вредни вещества, които трябва да бъдат отделени, за да се осъществява хомеостазата. Това става чрез екскрецията.

Непотребните вещества включват вода, йони, лекарствени остатъци и метаболитни отпадни продукти. Отделителната система и най-важните й органи - бъбреците, изпълняват важна роля в отстраняването на тези вещества. Отделителната система се състои от бъбреци, пикочопроводи, пикочен мехур и уретра. Тя изпълнява част от отделянето на непотребни вещества от тялото.

В процеса на отделяне на урина, бъбречната артерия транспортира до бъбреците кръв, която съдържа непотребни вещества. Бъбречна вена изнася от бъбреците кръв с регулиран състав. Урината е течност, която съдържа непотребните вещества. Тя се транспортира по пикочопроводите до пикочния мехур.

Двата бобовидни бъбрека са разположени в горната част на коремната кухина. Те тежат средно 130 - 140 гр.

Бъбречният хилус е централната вдлъбната част на бъбрека, през която минават кръвоносни съдове, нерви и пикочопроводът. Отвън бъбрекът е обвит от здрава фиброзна тъкан - бъбречната капсула. Бъбрекът се състои от кора и сърцевина. Сърцевината е съставена от бъбречни пирамиди, които са обвити от кората. Бъбречното легенче, където се събира произведената в пирамидите урина, е плоска фуниевидна структура, разположена в бъбречния хилус. Оттам започва пикочопроводът.

Структурната и функционална единица на бъбрека е нефронът. Всеки бъбрек съдържа около 1,2 млн нефрони. Трите основни функции на нефроните са филтрация, обратно всмукване (реабсорбция) и активна секреция.

Началната част на нефрона е малпигиевото телце, което е разположено в бъбречната кора. Филтрацията на кръвта се извършва в малпигиевото телце. То се състои от гломерула и Бауманова капсула. Гломерулата представлява кълбовидна структура от капиляри. Тези капиляри са разклонения на входящата артериола. Баумановата капсула представлява мембранна торбичка с двойна стена. Филтрацията на кръвта се осъществява заради голямата повърхност на капилярите и високото налягане в тях. Филтратът преминава през стените на капилярите и вътрешната стена на Баумановата капсула. Количеството на филтрата, който навлиза в капсулата е 180 литра на денонощие. По-голямата част от този филтрат се реабсорбира от следващите участъци на нефрона, така че отделеното количество урина за едно денонощие е едва 1,5 литра.

От малпигиевото телце, филтратът преминава в проксималната извита тръбичка. Тук водата и по-голямата част от натрия се реабсорбират в капилярите. Активната секреция също се извършва в тръбичката: токсините и лекарствените остатъци, които не могат да се филтрират в малпигиевото телце навлизат в извитите тръбички.

Следващата част от нефрона е бримката на Хенле. Тя е разположена в сърцевината. Състои се от низходящо и възходящо рамо. Функцията й е да намали количеството на филтрата. Водата се реабсорбира в низходящото рамо, като така се увеличава осмотичната концентрация. Във възходящото рамо концентрацията на филтрата намалява чрез реабсорбция на натриевите йони.

Дисталната извита тръбичка изпълнява важна роля в хомеостазата. Тук се извършват реабсорбция и активна секреция. Тези процеси се регулират от хормони. Обемът на кръвта и урината се регулират: ако обемът на циркулиращата в тялото кръв намалее, хормоните предизвикват реабсорбция на вода. Реабсорбцията влияе на осмотичното налягане на кръвта. Електролитният състав и киселинността на кръвта също се регулират в дисталната извита тръбичка.

Останалата течност напуска нефрона през система от събирателни каналчета. Това е последният отдел на бъбрека, който влияе върху състава на урината: водата се реабсорбира и урината става по-концентрирана.

От системата от събирателни каналчета, урината попада в бъбречното легенче. Оттук тя се отвежда до пикочния мехур по пикочопровода. Накрая урината се изхвърля от тялото през уретрата (пикочния канал).

Надлъжен пререз на бъбрек

 • бъбречна вена - Отвежда филтрираната кръв от бъбреците.
 • бъбречна артерия - Пренася непотребните вещества към бъбреците.
 • пикочопровод - Отвежда урината от бъбрека в пикочния мехур.
 • бъбречно легенче - Урината, произведена от бъбреците, се събира тук.
 • бъбречни пирамиди - Съдържа събирателните каналчета и тръбичките на нефроните.
 • бъбречна кора - Тук са разположени повечето малпигиеви телца.
 • бъбречна капсула - Слой, изграден от съединителна тъкан, който обвива бъбрека.

Положение в тялото

 • бъбреци - Функцията им е да отстраняват от кръвта вредните вещества и отпадните продукти на метаболизма. Произвеждат около 1,5 л урина на ден.
 • пикочен мехур - Съхранява урината до момента на уриниране.

Процесът на отделяне

 • бъбречна вена - Отвежда филтрираната кръв от бъбреците.
 • бъбречна артерия - Пренася непотребните вещества към бъбреците.
 • пикочопровод - Отвежда урината от бъбрека в пикочния мехур.

Нефрони

 • бъбречна артерия - Пренася ненужните вещества до бъбреците.
 • бъбречна вена - Изнася филтрирана кръв от бъбреците.
 • Малпигиево телце
 • проксимално извито каналче
 • дистално извито каналче
 • бримка на Хенле
 • събирателен канал

Устройство на нефрона

 • бъбреци - Тяхната основна функция е отстраняването на непотребните и вредните вещества от кръвния поток. Те произвеждат около 1,5 л урина на денонощие.
 • пикочопровод - Отвежда урината от бъбреците в пикочния мехур.
 • пикочен мехур - Съхранява урината до момента на уриниране.
 • уретра - Урината напуска тялото през тази тръба.
 • бъбречна вена - Отвежда филтрираната кръв от бъбреците.
 • бъбречна артерия - Пренася непотребните вещества към бъбреците.
 • пикочопровод - Отвежда урината от бъбрека в пикочния мехур.
 • бъбречно легенче - Урината, произведена от бъбреците, се събира тук.
 • бъбречни пирамиди - Съдържа събирателните каналчета и тръбичките на нефроните.
 • бъбречна кора - Тук са разположени повечето малпигиеви телца.
 • бъбречна капсула - Слой, изграден от съединителна тъкан, който обвива бъбрека.
 • бъбречна артерия - Пренася ненужните вещества до бъбреците.
 • бъбречна вена - Изнася филтрирана кръв от бъбреците.
 • Малпигиево телце
 • проксимално извито каналче
 • дистално извито каналче
 • бримка на Хенле
 • събирателен канал
 • Бауманова капсула - Разположена е в затворения край на бъбречната тръбичка, около гломерулата. Налягането в капсулата е 3 кPa.
 • гломерула - Мрежа от капиляри, които се разклоняват от бъбречната артерия. Стената на капилярите се състои от еднослоен епител и в тях налягането е 8 кРа.
 • изходяща артериола
 • входяща артериола
 • проксимално извито каналче - Филтратът произведен от малпигиевите телца се оттича тук. Тук повечето вода се реабсорбира пасивно в кръвния поток, а йоните и други важни малки молекули се реабсорбират активно. Тук някои лекарства преминават от кръвта във филтрата чрез активен транспорт.
 • низходящо рамо на бримката на Хенле
 • възходящо рамо на бримката на Хенле
 • дистално извито каналче - Тук се извършват финалните процеси на хомеостазата. Те се регулират от хормони.

Функция на нефрона

 • Малпигиево телце
 • проксимално извито каналче
 • дистално извито каналче
 • бримка на Хенле

Образуване на урината

 • бъбречна вена - Отвежда филтрираната кръв от бъбреците.
 • бъбречна артерия - Пренася непотребните вещества към бъбреците.
 • пикочопровод - Отвежда урината от бъбрека в пикочния мехур.

Анимация

 • бъбреци - Тяхната основна функция е отстраняването на непотребните и вредните вещества от кръвния поток. Те произвеждат около 1,5 л урина на денонощие.
 • пикочопровод - Отвежда урината от бъбреците в пикочния мехур.
 • пикочен мехур - Съхранява урината до момента на уриниране.
 • уретра - Урината напуска тялото през тази тръба.
 • бъбречна вена - Отвежда филтрираната кръв от бъбреците.
 • бъбречна артерия - Пренася непотребните вещества към бъбреците.
 • пикочопровод - Отвежда урината от бъбрека в пикочния мехур.
 • бъбречно легенче - Урината, произведена от бъбреците, се събира тук.
 • бъбречни пирамиди - Съдържа събирателните каналчета и тръбичките на нефроните.
 • бъбречна кора - Тук са разположени повечето малпигиеви телца.
 • бъбречна капсула - Слой, изграден от съединителна тъкан, който обвива бъбрека.
 • бъбреци - Функцията им е да отстраняват от кръвта вредните вещества и отпадните продукти на метаболизма. Произвеждат около 1,5 л урина на ден.
 • пикочен мехур - Съхранява урината до момента на уриниране.
 • бъбречна артерия - Пренася ненужните вещества до бъбреците.
 • бъбречна вена - Изнася филтрирана кръв от бъбреците.
 • Малпигиево телце
 • проксимално извито каналче
 • дистално извито каналче
 • бримка на Хенле
 • събирателен канал
 • Бауманова капсула - Разположена е в затворения край на бъбречната тръбичка, около гломерулата. Налягането в капсулата е 3 кPa.
 • гломерула - Мрежа от капиляри, които се разклоняват от бъбречната артерия. Стената на капилярите се състои от еднослоен епител и в тях налягането е 8 кРа.
 • изходяща артериола
 • входяща артериола
 • проксимално извито каналче - Филтратът произведен от малпигиевите телца се оттича тук. Тук повечето вода се реабсорбира пасивно в кръвния поток, а йоните и други важни малки молекули се реабсорбират активно. Тук някои лекарства преминават от кръвта във филтрата чрез активен транспорт.
 • низходящо рамо на бримката на Хенле
 • възходящо рамо на бримката на Хенле
 • дистално извито каналче - Тук се извършват финалните процеси на хомеостазата. Те се регулират от хормони.

Дикторски текст

Значителна част от енергията, консумирана от тялото, се използва за механизмите на хомеостазата, т.е. да се поддържа постоянна вътрешна среда на организма. При метаболитните процеси се получават и непотребни и вредни вещества, които трябва да бъдат отделени, за да се осъществява хомеостазата. Това става чрез екскрецията.

Непотребните вещества включват вода, йони, лекарствени остатъци и метаболитни отпадни продукти. Отделителната система и най-важните й органи - бъбреците, изпълняват важна роля в отстраняването на тези вещества. Отделителната система се състои от бъбреци, пикочопроводи, пикочен мехур и уретра. Тя изпълнява част от отделянето на непотребни вещества от тялото.

В процеса на отделяне на урина, бъбречната артерия транспортира до бъбреците кръв, която съдържа непотребни вещества. Бъбречна вена изнася от бъбреците кръв с регулиран състав. Урината е течност, която съдържа непотребните вещества. Тя се транспортира по пикочопровода до пикочния мехур.

Двата бобовидни бъбрека са разположени в горната част на коремната кухина. Те тежат средно 130 - 140 гр.

Бъбречният хилус е централната вдлъбната част на бъбрека, през която минават кръвоносни съдове, нерви и пикочопроводът. Отвън бъбрекът е обвит от здрава фиброзна тъкан - бъбречната капсула. Бъбрекът се състои от кора и сърцевина. Сърцевината е съставена от бъбречни пирамиди, които са обвити от кората. Бъбречното легенче, където се събира произведената в пирамидите урина, е плоска фуниевидна структура, разположена в бъбречния хилус. Оттам започва пикочопроводът.

Структурната и функционална единица на бъбрека е нефронът. Всеки бъбрек съдържа около 1,2 млн нефрони. Трите основни функции на нефроните са филтрация, обратно всмукване (реабсорбция) и активна секреция.

Началната част на нефрона е малпигиевото телце, което е разположено в бъбречната кора. Филтрацията на кръвта се осъществява в малпигиевото телце. То се състои от гломерула и Бауманова капсула. Гломерулата представлява кълбовидна структура от капиляри. Тези капиляри са разклонения на входящата артериола. Баумановата капсула представлява мембранна торбичка с двойна стена. Филтрацията на кръвта се извършва заради голямата повърхност на капилярите и високото налягане в тях. Филтратът преминава през стените на капилярите и вътрешната стена на Баумановата капсула. Количеството на филтрата, който навлиза в капсулата е 180 литра на денонощие. По-голямата част от този филтрат се реабсорбира от следващите участъци на нефрона, така че отделеното количество урина за едно денонощие е едва 1,5 литра.

От малпигиевото телце, филтратът преминава в проксималната извита тръбичка. Тук водата и по-голямата част от натрия се реабсорбират в капилярите. Активната секреция също се извършва в тръбичката: токсините и лекарствените остатъци, които не могат да се филтрират в малпигиевото телце навлизат в извитите тръбички.

Следващата част от нефрона е бримката на Хенле. Тя е разположена в сърцевината. Състои се от низходящо и възходящо рамо. Функцията й е да намали количеството на филтрата. Водата се реабсорбира в низходящото рамо, като така се увеличава осмотичната концентрация. Във възходящото рамо концентрацията на филтрата намалява чрез реабсорбция на натриевите йони.

Дисталната извита тръбичка изпълнява важна роля в хомеостазата. Тук се извършват реабсорбция и активна секреция. Тези процеси се регулират от хормони. Обемът на кръвта и урината се регулират: ако обемът на циркулиращата в тялото кръв намалее, хормоните предизвикват реабсорбция на вода. Реабсорбцията влияе на осмотичното налягане на кръвта. Електролитният състав и киселинността на кръвта също се регулират в дисталната извита тръбичка.

Останалата течност напуска нефрона през система от събирателни каналчета. Това е последният отдел на бъбрека, който влияе върху състава на урината: водата се реабсорбира и урината става по-концентрирана.

От системата от събирателни каналчета, урината попада в бъбречното легенче. Оттук тя се отвежда до пикочния мехур по пикочопровода. Накрая урината се изхвърля от тялото през уретрата (пикочния канал).

Свързани ресурси

Женска полова система (начално ниво)

Половата система е изградена от органи, които заедно изпълняват фукциите, свързани с...

Мъжка полова система

Половата система се състои от органи, които заедно изпълняват функцията за размножаване.

Женска полова система (средно ниво)

Половата система е изградена от органи, които заедно изпълняват фукциите, свързани с...

Човешкото тяло (жена)

Тази анимация ни запознава с най-важните органи и системи на човешкото тяло.

Надбъбречна жлеза

Надбъбречната жлеза отговаря за поддържането на хомеостазата и за даването на бърз...

Сърцето

Сърцето е централната помпа на сърдечно-съдовата система и има няколко милиарда удара...

Дихателна система

Дихателната система снабдява органите с кислород и ги освобождава от въглеродния диоксид.

Горен храносмилателен тракт

При преглъщане храната се придвижва от устната кухина до стомаха.

Човешко тяло (мъж)

Тази анимация ни запознава с най-важните органи и системи на човешкото тяло.

Adrenaline (advanced)

Adrenaline, also known as epinephrine, is a hormone produced in our body in stressful...

Система на кръвообращение

Системната циркулация носи кислородна кръв от сърцето към тялото, а белодробната...

Endocrine system

Glands of the endocrine system secrete hormones into the blood.

Added to your cart.