Османски войници (XVI в.)

Османски войници (XVI в.)

В Османската армия служели еничари (платена войска) и спахии (васали, подобни на западните рицари).

История и цивилизация

Ключови думи

Османски войник, Османски, Sipahi, яничар, турски, войник, наемник, пика, сабя, Армия

Свързани ресурси

Въпроси

 • Кой унгарски крал се сблъсква пръв със сериозна османска заплаха?
 • Откъде започва османската експанзия?
 • Как се наричала ранната османска държава?
 • Завоюването на кой европейски град било дългосрочна цел на османците?
 • Кога Търново е превзето от османците?
 • Кога България се разделя на две части?
 • В коя част на османската държава попаднали българските земи под османска власт?
 • Какво означава терминът "спахия"?
 • За попълването на кой род войска в османската армия служел "кръвният данък"?
 • Какво означава османският термин "йени чери"?
 • Кой султан създал първите отряди еничари?
 • На каква възраст започвало военното обучение в еничарските школи?
 • На какво наказание подлежали корумпираните еничари?
 • Вярно ли е твърдението?\nПовечето еничари били набирани от пленени християни.
 • Вярно ли е твърдението?\nНай-преданите на султана войски имали християнски произход.
 • Какво означава персийската дума "девширме"?
 • Как се наричали командирите на еничарските отряди?
 • Кое НЕ било част от въоръжението на еничарите?
 • Какъв бил първоначалният цвят на знамето на еничарите?
 • Какви били първоначалните символи на знамето на еничарите?
 • Каква дреха НЕ носели еничарите?
 • Кое описание подхожда най-много на спахиите?
 • Кое НЕ било част от въоръжението на спахиите?
 • Кое НЕ било част от въоръжението на спахиите?
 • Кое НЕ се отнася до спахиите?
 • По време на кой владетел възникнал първият спахийски корпус?
 • Кой командвал спахийския корпус?
 • Какво означава думата "ханджар"?

Сцени

Свързани ресурси

Битката при Мохач (29 август 1526 г.)

Пълният разгром на унгарската армия в сражението срещу османците белязало края на цяла...

Османски султан (XVI в.)

Владетел на Османската империя бил султанът, който се смятал за господар на живота и смъртта.

Siege of Belgrade (4-22 July 1456)

A major battle in the history of Ottoman-Hungarian wars in the 15th century. Its memory...

Wheel of fire

The defenders of Eger Castle invented a lethal weapon, a water wheel packed with...

Типове средновековни кули и бастиони

Структурата на крепостите се развивала заедно с военната технология.

Украински казаци (ХVІІ в.)

През ХVІІ в. казаците в украинските степи представляват силна, нерегулярна военна сила.

Лютня и хърди-гърди

Най-ранната версия на лютнята се появила в древна Месопотамия.

Турска баня (16. в.)

Един от положителните резултати от османското нашествие в Европа е строежът на бани.

Белград, 15. в.

Крепостта Белград (Нандорфехервар) била едно от най-важните звена на унгарската...

Cromwell´s Ironsides (17th century)

The Ironsides were members of the Parliamentarian cavalry formed by Oliver Cromwell...

Gothic brick castle (Gyula, Hungary)

A brick castle in South-East Hungary; its oldest parts were probably built in the late...

Hungarian army in the 15th century (infantry)

One of the main units of Matthias Corvinus´ Black Army was the infantry.

The castle of Eger (16th century)

The castle of Eger got its final shape and became an important component in the new chain...

The Hungarian army in the 15th century (cavalry)

One of the main units of Matthias Corvinus´ Black Army was the cavalry.

Битка при Варна (1444 г.)

При съкрушителното поражение, нанесено от турците, загива и полско-унгарският крал...

Arab warrior (6th century)

The most important weapons of medieval Arab warriors were the bow and the sword.

Османската архитектура в Унгария (17. в.)

По-известни паметници на османската архитектура в Унгария са джамията "Гази Касъм паша" в...

Added to your cart.