Опитът на Ръдърфорд

Опитът на Ръдърфорд

Опитът на Ръдърфорд доказа, че съществуват положително заредени атомни ядра. Този опит доведе до създаването на нов модел на атома.

Физика и астрономия

Ключови думи

Ръдърфорд експеримент, Ърнест Ръдърфорд, Ръдърфорд, разсейване на експеримента, атомен модел, електрон, Thomson, ядро, квантовата физика, квантовата механика, kvantum, физиката на елементарните частици, частица, промяна на посоката, детектор, радиационен източник, експеримент, алфа-частица, физик, физика

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Развитие на атомния модел

Основни етапи в развитието на представите за строежа на атома до наши дни

Прозрачност

Анимацията дава обяснение на понятията за прозрачност и непрозрачност, на принципа на...

Елементарни частици

Материята е изградена от кварки и лептони, а взаимодействията се предават от бозоните.

Радиоактивност

Процесът на разпадане на нестабилните ядра се нарича радиоактивност.

Термоядрен реактор

Термоядреният синтез е природосъобразен и неограничен на практика източник на енергия.

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Лабораторията на Мария Кюри

Мария Кюри, единственият човек, удостоен два пъти с Нобелова награда в две различни...

Верижна реакция

Освободената при делене на атомното ядро енергия може да се използва както за мирни, така...

Физиците, които промениха света

Тези изключителни учени оказват огромно въздействие върху развитието на физиката като наука.

Атомни бомби (1945)

Атомната бомба е едно от най-разрушителните оръжия в човешката история.

Electron configuration of calcium

This animation shows the electron configuration of the calcium atom.

How does it work? - Electron microscope

This animation demonstrates the structure and operation of electron microscopes.

Added to your cart.