Оловно-киселинен акумулатор

Оловно-киселинен акумулатор

Електрохимическата реакция в оловно-киселинния акумулатор произвежда електричество.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

акумулатор, галванична клетка, сярна киселина, оловен диоксид, водя, анод, катод, отрицателната клема, положителен полюс, постоянен ток, напрежение на клемите, опасни отпадъци, кисела, Ампераж, реакция, източник на захранване, зареждане, окисляване, намаление, капацитет за съхранение, неорганичен, електрохимия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Алкални батерии

Електричният ток през алкалните батерии е резултат от протичащите в тях електрохимични...

Електродвигател за постоянен ток

Между постоянните магнити на електродвигателя за постоянен ток е разположена намотка от...

Електромобил

Тесла S е един от първите електромобили, пригодни за ежедневна експлоатация.

Сярна киселина (H₂SO₄)

Безцветна маслоподобна течност със силни окислителни свойства, която се използва в много...

Разтваряне на NaCl

Готварската сол се разтваря от водата: полярните водни молекули образуват обвивка около...

Aluminium smelting

Aluminium smelting is the process of extracting aluminium from alumina by electrolysis.

Capacitors

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

Dynamo (basic)

A dynamo converts mechanical energy into direct current.

Fuel cell

A fuel cell provides environment-friendly electric energy produced by the chemical...

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

Sulphate ion (SO₄²⁻)

A compound ion produced when sulphuric acid releases protons.

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Added to your cart.