Oleic acid (cis-octadec-9-enoic acid) (C₁₇H₃₃COOH)

Oleic acid (cis-octadec-9-enoic acid) (C₁₇H₃₃COOH)

An unsaturated monocarboxylic acid. The molecule contains double bond in cis orientation.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

олеинова киселина, карбоксилова киселина, мастна киселина, ненаситен, карбоксилна група, растителни масла, животински мазнини, олеати, допълнение, двойна връзка, Органична химия, химия

Свързани ресурси

Palmitic acid (hexadecanoic acid) (C₁₅H₃₁COOH)

A white, waxy substance, a carboxylic acid of high carbon number.

Stearic acid (octadecanoic acid) (C₁₇H₃₅COOH)

Solid, white substance, a constituent of vegetable oils and animal fats.

Сапун

Молекулите на сапуните съдържат полярна и неполярна част, затова могат да премахват мазни...

Молекула на мазнина

Триглицерид, съдържащ остатъци на ненаситени мастни киселини. На стайна температура са течни.

Fat molecule

Three saturated fatty acid molecules linked to a glycerol molecule.

Added to your cart.