Океански течения

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва съществено влияние върху климата на Земята.

География и икономика

Ключови думи

океанските течения, Морски Свят, море, океан, Глобаен океански конвейер, , вятър, атмосферната циркулация, Кориолис ефект, поток, полярен вятър, западни ветрове, търговията на вятъра, соленост, плътност, хидросфера, студ, топло, температура, воден цикъл, климат, природа, физическата география, география

Свързани ресурси

Въпроси

 • Кое от посочените течения е студено?
 • Кое от посочените течения е топло?
 • Кое от посочените течения е студено?
 • Кое от посочените течения е студено?
 • Кое от посочените течения е студено?
 • Кое от посочените течения е топло?
 • Кое от посочените течения е топло?
 • Кое от посочените течения е топло?
 • В коя посока ефектът на Кориолис отклонява движещите се обекти в Южното полукълбо?
 • Въз основа на кои свойства класифицираме океанските течения?
 • Колко време е нужно на една молекула вода да обиколи Земята в глобалния океански конвейер?
 • В коя посока ефектът на Кориолис отклонява движещите се обекти в Северното полукълбо?
 • Как океанските течения въздействат върху климата на Земята?
 • Коя е движещата сила на океанските течения?

Сцени

Свързани ресурси

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора предизвиква атмосферна...

El Niño

A periodic climate pattern that occurs across the tropical Pacific Ocean every five years.

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи надолу по склона ветрове.

Айсберг

Айсбергът е леден блок от чиста вода, който плува в океана.

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Полярна рибарка

Полярната рибарка е известна с дългите си миграционни пътища: ежегодно тя прелите от...

Инструменти за навигация от миналото

През вековете са изобретени много находчиви инструменти, които да помагат при...

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Първото пътешествие на капитан Кук

Легендарното околосветско пътешествие на Джеймс Кук обогатява науката с изключително...

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в зависимост от...

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Приливи и отливи

Гравитацията на Луната предизвиква покачване и спадане на морското равнище.

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Климатични пояси на Земята

На нашата планета се наблюдават географски пояси, климатични пояси и свързаните с тях...

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Цунами

Цунами е много висока морска вълна с огромна разрушителна сила.

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Added to your cart.