Offshore natural gas extraction, Norway

The Troll A is an offshore natural gas platform, the largest offshore platform ever built: it rises about 170 metres above water level, weighs 656,000 tonnes and its total height is 472 metres.

Свързани ресурси

Сферата (еолипилът) на Херон

Ние тачим александрийския изобретател като баща на първата парна...

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват...

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението...

Added to your cart.