Nitrogen-dioxide (NO₂)

A reddish-brown toxic gas, very reactive due to its unpaired electron.

Свързани ресурси

Взаимодействие между алуминий и йод

Реакция между алуминий и йод, катализирана от няколко капки вода.

Амоняк (NH₃)

Амонякът е безцветен газ с остра характерна миризма. Неговият...

Взаимодействие между алуминий и бром (наблюдение)

При взаимодействие между халоген и метал се получават бромиди.

Азот (N₂) (базово ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява...

Дифосфорен пентаоксид (P₂O₅)

Получава се при изгарянето на фосфор на въздуха под формата на бял...

Азотен оксид (NO)

Безцветен газ, по-тежък от въздуха. Междинно съединение при...

Сериста киселина (H₂SO₃)

Безцветна течност, позната само във воден разтвор.

Принцип на действие на въздушната възглавница

Едно съединение, наречено натриев азид, е отговорно за работата на...

Added to your cart.