Нишесте, амилоза (C₆H₁₀O₅)n

Нишесте, амилоза (C₆H₁₀O₅)n

Амилозата е една от основните съставки на нишестето.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

амилоза, молекула нишесте, нишестена гранула, полизахарид, въглехидрат, съставна захар, енергиен резерв, алфа-D-глюкоза, спирален, макромолекулярно, spiral, амилопектин, картофени клубени, Органична химия, химия, биология, биохимия

Свързани ресурси

Сцени

Топково-пръчковиден модел

Нишесте, амилоза (C₆H₁₀O₅)n

Строеж

Нишестето е смес от амилоза и амилопектин. Молекулите на нишестето са изградени от различен (от 30 000 до 1 000 000) брой глюкозни остатъци, които са свързани линейно (при амилозата) или разклонено (при амилопектина).

Свойства

Нишестето е бяло прахообразно вещество. Въпреки че изглежда аморфно, в действителност има микрокристален строеж. То е без вкус, малко разтворимо е в студена вода. В гореща вода образува мътен разтвор, който при охлаждане се превръща в нишестен клей. При контакт с йода се наблюдава синьо оцветяване.

Разпространение и получаване

Нишестето е важно хранително вещество в растенията. Образува се в листата на растенията и се натрупва като резервна храна в семената, плодовете и корените под формата на зрънца. Богати на нишесте са картофите, зърнените и бобовите растения.

Приложение

Нишестето е важно хранително вещество. Използва се като суровина в хранително-вкусовата промишленост за получаване на глюкоза и етанол.

Обемен модел

Дикторски текст

Свързани ресурси

Алфа-D-Глюкоза (C₆H₁₂O₆)

Един от пространствените изомери на глюкозата.

Циклична (пръстенна) форма на глюкозата

В анимацията се показва образуването на цикличните форми от отворената форма на...

Целулоза (C₆H₁₀O₅)n

Целулозата изгражда клетъчните стени и влакната на растенията.

Beta-D-fructose (fruit sugar) (C₆H₁₂O₆)

Fructose is the sweetest of the simple carbohydrates.

Cellobiose (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cellobiose is the basic structural unit of cellulose.

D-glucose (dextrose) (C₆H₁₂O₆)

The primary source of energy for living cells.

Lactose (C₁₂H₂₂O₁₁)

A type of sugar found in mammalian milk.

Maltose (malt sugar) (C₁₂H₂₂O₁₁)

A disaccharide formed by the joining of two alpha-D-glucose molecules.

Saccharose (sucrose) (C₁₂H₂₂O₁₁)

A white, water-soluble, sweet compound known as sugar.

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично вещество, наречено полиетилен.

Molecule exercise VI (Carbohydrates)

An exercise about the groups and structure of mono-, di- and polysaccharides.

Added to your cart.