Niche

Niche

In ecology, a niche is a term describing the way of life of a species.

Биология и здравно образование

Ключови думи

физиологична ниша, екологична ниша, екология, население, нуждите на околната среда, оптимален, конкуренция, Закон на Гаус, биология

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

National Parks of Hungary

There are ten national parks in Hungary.

Еволюцията на човека

Характеристиките на черепа и мозъка на човека показват значими промени в хода на неговата...

Freshwater fishes

Many freshwater fishes are also popular as food.

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни и двусемеделни растения.

Added to your cart.