Нефтена платформа

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба прониква в морското дъно и достига до пластовете, съдържащи нефт.

География и икономика

Ключови думи

нефтена платформа, нефт, природен газ, въглеводород, нефтена сонда, образуване на суров нефт, образуване на природен газ, морско дъно, масло депозит, Вкаменелост, източник на енергия, Минно дело, Енергия, море, суров материал, техника, география

Свързани ресурси

Сцени

Нефтена платформа

  • газов факел - Служи за изгаряне на съпровождащия газ.
  • нефтена сонда
  • скеле

Разработването на нефтените залежи, скрити в морските дълбини, в голямата си част се извършва на нефтени платформи. Това са своеобразни плаващи острови, създадени за добив на нефт.

В плитките морета такива острови се разполагат върху дълги бетонни и стоманени опори. На голяма дълбочина те се задържат от стоманени въжета.
Най-важната част от платформата е нефтената сондажна кула. Преминаващата в центъра на стоманената конструкция много дълга тръба прониква в морското дъно до скалните пластове, в които се намира нефтът. Сондата навлиза в дълбочина в скалите, като сама си проправя път. Намиращата се на върха ѝ пробивна глава раздробява скалата на ситни отломки.


Нефтът, натрупан в гънките на отломките, се изпомпва на повърхността. Оттам той се отвежда по нефтопровод до нефтените хранилища на брега.

Разрез

  • скеле
  • тръбопровод - Служи за транспортиране на добития нефт и природен газ.

Възникване на нефт и природен газ

  • непропусклив слой - Непропускливи скали, под които се натрупват нефт и природен газ.
  • порест слой - В този слой се натрупват нефт и природен газ.
  • нефт
  • природен газ - Благодарение на по-малката си плътност природният газ се натрупва над слоя нефт.
  • Живи организми - Нефтът и природният газ са се образували от останките на морски организми, главно водорасли, които при настъпили неблагоприятни условия масово загинали, а останките им се утаили в морската тиня. В течение на милиони години тези морски утайки се озовали на дълбочина от няколко хиляди метра, където без достъп на кислород и под въздействието на високи температури и налягане се преобразували в нефт и природен газ.

Типове

Свързани ресурси

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Преработка на нефт

В процеса на дестилация на нефта се добиват различни нефтопродукти като нафта, бензин,...

Открит добив на руди

При открития добив на руди за разлика от подземния се отстраняват само покривните почвени...

Добив на природен газ (Норвегия)

Платформата за добив на природен газ Troll A е най-голямата морска платформа: масата й е...

Цунами

Цунами е много висока морска вълна с огромна разрушителна сила.

Как работи кулокранът

Кулокранът е машина, която се използва за повдигане и преместване на товари с тегло до...

Къща без емисии на въглероден диоксид

Проектирането и строителството на съвременните сгради играят важна роля при опазването на...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

В края на ХІХ век, в резултат на големия глад за суровини, бурно се развива и добивът на...

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and...

Oil tanker

Oil tankers appeared in the late 19th century; today they are among the largest ships.

Shale gas

This animation explains the technology of shale gas extraction.

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not...

Четиритактовият двигател на Ото

Анимацията илюстрира работата на двигателя, който най-често се използва в автомобилите.

Дизелов двигател

Германският инженер Рудолф Дизел патентова дизеловия двигател през 1893 г.

Methane hydrate

A solid substance formed at low temperatures on the ocean floors of Earth by the high...

Two-stroke engine

A two-stroke engine is a type of internal combustion engine with a cycle of only two...

Wankel engine

A type of rotary engine of high efficiency

Added to your cart.