Натриев хлорид (NaCl)

Натриев хлорид (NaCl)

Готварската сол е едно от най-важните съединения на натрия, необходими за живите организми.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

натриев хлорид, готварска сол, йонно съединение, йонна решетка, аниони, катион, кристалната решетка, солена вода, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Разтваряне на NaCl

Готварската сол се разтваря от водата: полярните водни молекули образуват обвивка около...

Хлор (Cl₂)

Един от представителите на групата на халогените. Той е жълто-зелен отровен газ.

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Face-centred cubic metal lattice

The face-centred cubic metal lattice allows the closest fit of metal atoms.

Beryllium dichloride (BeCl₂)

Used in the production of beryllium and as a catalyst.

Silver bromide (AgBr)

A white, crystalline compound which breaks down when exposed to light.

Silver chloride (AgCl)

A white, crystalline compound that breaks down when affected by light.

Silver iodide (AgI)

A light yellow compound formed in the reaction of silver nitrate and potassium iodide.

Added to your cart.