Народно училище в Централна Европа, началото на 20. в.

Народно училище в Централна Европа, началото на 20. в.

Селските народни училища играели важна роля в образователната система.

Начална граматика

Ключови думи

в праисторически времена, Образование, училище, public schools, класна стая, Платформа, абака, писането шисти

Свързани ресурси

Сцени

Класна стая

 • катедра - Обикновено била направена от дърво и служела за повдигане на масата на учителя, което било символ и на неговия авторитет.
 • бюро на учителя
 • черна дъска
 • чин
 • кръст - Един от най-важните символи на християнството, незаменим елемент от интериора на класната стая
 • газена лампа
 • стенен плакат
 • сметало - Най-старото устройство за смятане, използвано от почти всички древни цивилизации. Някъде се използва и до днес. Събирането и изваждането се извършват много лесно с топчета, които се движат по пръчици, но умножението и делението изискват използването на по-сложни правила.
 • пиано
 • табличка за писане - Тънка, плоска пластина, обрамчена с дървена рамка, използвана като средство за писане и рисуване. За писане върху нея се използвал графит, а триенето ставало с гъбичка.

Катедра на учителя

 • печка
 • седмична програма
 • тръстикова показалка

Чинове

Разходка

Вид отгоре

Свързани ресурси

Калвинисткият колеж в гр. Дебрецен, Унгария (18. в.)

Едно от най-старите учебни заведения в Унгария, където са учили редица известни унгарци.

The Boys of Paul Street, the Grund

One of the main settings in the well-known Hungarian youth novel was a timberyard.

The first days in school

Learn the concept of colours, numbers, letters and shapes while playing

Селски дом в Централна Европа през 19. в.

Централноевропейските домове през 19. в. имали характерен интериор и външен облик.

Farm (Hungary, 19th century)

Small farms usually located near the border of rural towns, inhabited by peasants.

Types of farms and villages

The structure and density of farms and villages depend on the geographical features of...

Буржоазен салон

Тази анимация сравнява съвременна дневна стая с типичния буржоазен салон.

Шахматни задачи

Шахматните задачи спомагат за развиването на логично мислене.

How does it work? - Ballpoint pen

The invention of the ballpoint pen made writing a lot easier.

Added to your cart.