Нагъване (средно ниво)

Нагъване (средно ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се образуват нагънатите планини.

География и икономика

Ключови думи

сгъване, гънка, клапани, нагънати планини, образуване на планина, вертикално нагъване, преобърнат фолд, легнало сгъване, тектонска плоча, рок слой, компресивна сила, рок, планина, природа, география

Свързани ресурси

Сцени

Нагъване

 • антиклинала
 • синклинала
 • полегнала гънка

Когато все още неоформените скални маси получат страничен натиск, те образуват гънки.

В редки случаи страничният натиск е еднакъв по сила от двете посоки. В тези случаи се образува правилна или изправена гънка (антиклинала). Когато едната сила е по-голяма, се образуват наклонени (синклинала) или полегнали гънки. Колкото е по-голяма едната сила, толкова гънката е по-наклонена.

Гънките са наредени една до друга и една зад друга, те образуват нагънати планини.

Определения и термини:

Нагъване: геоложки процес, при който под влияние на страничен натиск се създават гънки в земната кора. Те образуват нагънати структури.

Гънка: основната единица на процеса на нагъване.

Нагънати планини: планини, образувани в границите на затваряне на литосферните плочи, главно при нагъване на земните пластове.

Aнтиклинала

 • скален слой
 • странични свиващи сили

Синклинала

 • скален слой
 • по-слаби странични свиващи сили
 • по-силни странични свиващи сили

Полегнала гънка

 • скален слой
 • по-слаби странични свиващи сили
 • по-силни странични свиващи сили

Анимация

 • странични свиващи сили
 • по-слаби странични свиващи сили
 • по-силни странични свиващи сили
 • по-слаби странични свиващи сили
 • по-силни странични свиващи сили
 • антиклинала
 • синклинала
 • полегнала гънка

Дикторски текст

Страничният натиск действа върху пластичните скали и в резултат на това скалните слоеве започват да се движат нагоре-надолу и да образуват антиклинали и синклинали.

Понякога противоположните сили са равни. Когато това се случи, се образуват симетрични гънки, наречени антиклинали.

Когато свиването е по-силно от една страна, се образува синклинала. Оста на синклиналата е наклонена под малък ъгъл.

Когато една от страничните сили е много по-голяма от другата, ъгълът също става по-голям и се образува полегнала гънка.

Свързани ресурси

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Структура на Земята (средно ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Земетресенията

Земетресението е едно от най-разрушителните природни явления на Земята.

Разлом (базово ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Нагъване (базово ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и продължават да се движат и...

Нагъване (напреднали)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на магмата по земната повърхност.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Added to your cart.