Нагъване (напреднали)

Нагъване (напреднали)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се образуват нагънатите планини.

География и икономика

Ключови думи

сгъване, гънка, synclines, антиклинал, клапани, нагънати планини, образуване на планина, тектониката на плочите, седиментни басейни, утайка, тектонска плоча, компресивна сила, рок, планина, рок слой, природа, география

Свързани ресурси

Сцени

Нагъване

 • антиклинала
 • синклинала
 • полегнала гънка
 • навлак

В утаечните басейни се образуват различни слоеве от седименти. Тези седименти са пластични от една страна заради високото си съдържание на вода, а от друга – поради натиска на огромното количество вода над тях. Ако тези утаечни басейни са на границата на затварящи се тектонски плочи, то върху тях има страничен натиск от противоположни посоки, който притиска седиментните слоеве.

Образуват се гънки, които са съставени от изпъкнали антиклинали и вдълбнати синклинали. Противоположните сили, обаче, рядко имат еднаква сила. Когато притискането е по-силно от едната страна, антиклиналите и синклиналите стават асиметрични, и антиклиналите започват да се надвесват над синклиналите.

В резултат на много силен натиск, гънките могат да се отлепят от дъното и да се преместят върху съседни слоеве. Това се нарича полегнала гънка. Продължаващият натиск бута полегналите гънки в хоризонтална посока на значително разстояние напред. Така се образува навлак.

Когато гънките се образуват във верига, се създават нагънати планински вериги.

Определения и термини:

Нагъване: геоложки процес, при който под влияние на страничен натиск се създават гънки в земната кора. Те образуват нагънати структури.

Гънка: основната единица на процеса на нагъване.

Нагънати планини: планини, образувани в границите на затваряне на литосферните плочи, главно при нагъване на земните пластове.

Антиклинала

 • скален слой
 • странични свиващи сили

Синклинала

 • скален слой
 • по-слаби странични свиващи сили
 • по-силни странични свиващи сили

Полегнала гънка

 • скален слой
 • по-слаби странични свиващи сили
 • по-силни странични свиващи сили

Навлак

 • скален слой
 • по-слаби странични свиващи сили
 • по-силни странични свиващи сили

Анимация

 • странични свиващи сили
 • по-слаби странични свиващи сили
 • по-силни странични свиващи сили
 • по-слаби странични свиващи сили
 • по-силни странични свиващи сили
 • по-слаби странични свиващи сили
 • по-силни странични свиващи сили
 • антиклинала
 • синклинала
 • полегнала гънка
 • навлак

Дикторски текст

Страничният натиск действа върху пластичните скали и в резултат на това скалните слоеве започват да се движат нагоре-надолу и да образуват антиклинали и синклинали.

Понякога противоположните сили са равни. Когато това се случи, се образуват симетрични гънки, наречени антиклинали.

Когато свиването е по-силно от една страна, се образува синклинала. Оста на синклиналата е наклонена под малък ъгъл.

Когато една от страничните сили е много по-голяма от другата, ъгълът също става по-голям и се образува полегнала гънка.

Когато една от страничните сили е толкова голяма, че скалните слоеве се чупят, и единият се плъзга над другия, се образува навлак. Тези навлаци могат да стигнат широчина до сто километра.

Алпите и Карпатите са образувани при процеси на нагъване на земните пластове.

Свързани ресурси

Нагъване (базово ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Нагъване (средно ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Земетресенията

Земетресението е едно от най-разрушителните природни явления на Земята.

Разлом (базово ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Цунами

Цунами е много висока морска вълна с огромна разрушителна сила.

Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

Added to your cart.