Морски дявол

Морски дявол

Тази странна на вид риба използва биолуминисцентната си примамка, за да улавя плячката си. Анимацията обяснява как работи примамката.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Морски дявол, риба, Риби, биолуминесценцията, морско дъно, лициферин, симбиоза, Бактерия, примамка, животно, гръбначни, хищник, биология

Свързани ресурси

Сцени

Морски дявол

Ловуване

Анатомия

 • примамка - Морският дявол използва светлината, излъчена от нея, за да улавя плячката си. Производството и излъчването на светлина от живите организми се нарича биолуминисценция. Луциферинът има ключова роля в този процес.
 • зъби
 • опашен плавник
 • гръбна перка
 • гръдна перка
 • анална перка

Биолуминисценция

 • примамка
 • симбионтна бактерия - Извити пръчковидни бактерии (вибриони), които живеят в примамката. Съдържат молекули луциферин, които могат да излъчват светлина. Симбиозата е тясно, продължително взаимоотношение между организми, полезно и за двата вида. Рибата осигурява защита и хранителни вещества на бактерията, а бактерията подпомага рибата в ловуването.
 • луцифераза - Белтък, ензим. Катализира свързването на кислорода с луциферин, което причинява излъчване на светлина.
 • луциферин - Органична молекула, която излъчва светлина, когато се окислява. Свързването с кислорода се катализира от луцифераза.

Анимация

 • примамка
 • симбионтна бактерия - Извити пръчковидни бактерии (вибриони), които живеят в примамката. Съдържат молекули луциферин, които могат да излъчват светлина. Симбиозата е тясно, продължително взаимоотношение между организми, полезно и за двата вида. Рибата осигурява защита и хранителни вещества на бактерията, а бактерията подпомага рибата в ловуването.
 • луцифераза - Белтък, ензим. Катализира свързването на кислорода с луциферин, което причинява излъчване на светлина.
 • луциферин - Органична молекула, която излъчва светлина, когато се окислява. Свързването с кислорода се катализира от луцифераза.

Дикторски текст

Морският дявол е риба-въдичар, която се среща в крайбрежните води на Атлантическия океан и Средиземно море, на дълбочина до 500 м. Дължината й обикновено е около , но може да достигне до 2 м. Храни се с дребни риби и използва светещата си примамка за да ги улови.

Светлината на примамката се излъчва от симбионтни бактерии. Симбиозата е тясно взаимоотношение между организми, полезно и за двата вида. Рибата осигурява защита и хранителни вещества на бактерията, а бактерията помага на рибата да улови плячката си. Светещите бактерии съдържат луциферин-луциферазни системи. Луциферинът е органична молекула, която при окислението си излъчва светлина. Реакцията на окисление се катализира от луцифераза. При светулките и други членестоноги, например някои ракообразни, риби, червеи, медузи и гъби, се срещат няколко вида луциферин.

Освен луциферин-луциферазните ситеми, има и други молекули, излъчващи светлина, напричер зеленият флуоресцентен протеин, или GFP, който се среща при медузите. Ако генът за синтез на GFP се трансферира в геномът на друг организъм, например мишка, тъканите на този организъм се явява флуоресценция.

Свързани ресурси

Шаран

Сладководна риба, която се използва като храна на много места по света.

Freshwater fishes

Many freshwater fishes are also popular as food.

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в зависимост от...

Хидротермални извори на дъното на океана

Хидротермалните извори са отвори на дъното в земната кора на дъното на окена, през които...

Латимерия

Живо изкопаемо, което е важен етап в еволюцията на четирикраките животни.

Медуза

Свободно плуващи морски животни, представители на най-просто устроената група животни...

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки), пръчковидни и...

Акули

Група риби с хрущялен скелет, чийто най-известни представители са голямата бяла акула и...

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от живите организми под формата...

Added to your cart.