Молекула на мазнина

Молекула на мазнина

Триглицерид, съдържащ остатъци на ненаситени мастни киселини. На стайна температура са течни.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

масло молекула, липидния, неутрални мазнини, триглицерид, растително масло, ненаситен съединение, ненаситена мастна киселина, глицерин, естерна връзка, олеинова киселина, стеаринова киселина, палмитинова киселина, химия, Органична химия

Свързани ресурси

Fat molecule

Three saturated fatty acid molecules linked to a glycerol molecule.

Oleic acid (cis-octadec-9-enoic acid) (C₁₇H₃₃COOH)

An unsaturated monocarboxylic acid. The molecule contains double bond in cis orientation.

Palmitic acid (hexadecanoic acid) (C₁₅H₃₁COOH)

A white, waxy substance, a carboxylic acid of high carbon number.

Stearic acid (octadecanoic acid) (C₁₇H₃₅COOH)

Solid, white substance, a constituent of vegetable oils and animal fats.

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през клетъчната мембрана

Сапун

Молекулите на сапуните съдържат полярна и неполярна част, затова могат да премахват мазни...

Glycerol (propane-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

A triol that is often used as an ingredient of creams and ointments.

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки), пръчковидни и...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Added to your cart.