Мълния

Електричен разряд в атмосферата, съпроводен от ярък светлинен проблясък и звук, известен като гръмотевица.

Свързани ресурси

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в...

Africa – The Climatic Anatomy of a Continent

Az afrikai kontinens vízszintes és függőleges éghajlati...

Образуване на мъгла

Облакът, формиран в близост до земната повърхност, наричаме мъгла....

Африканската савана

Най-голямата савана на Земята се намира в Африка. Тя заема почти...

Седиментни скали

Знехте ли, че 75% от повърхността на нашата планета е покрита със...

Причините за глобалното затопляне

Продължителността на слънчевата радиация, ъгълът на огъване на...

Образуване на карстови форми

Карстовите образувания се получават в следствие на разтварянето на...

Минерали

Скалите са изградени от различни минерали, които често можем да...

Added to your cart.