Мълния

Електричен разряд в атмосферата, съпроводен от ярък светлинен проблясък и звук, известен като гръмотевица.

Свързани ресурси

Магнитното поле на Земята

Магнитният северен и южен полюс на Земята се намират близо до...

Afrika - The geological anatomy of a continent

Az afrikai kontinens földtani formálódása és földrajzi felosztása.

Континентален дрифт

В миналото множество геолози са се опитвали да обяснят защо...

Топъл и студен фронт

Студени и топли фронтове се оформят там, където се срещат топли и...

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Поствулканична дейност

Зоната около един спящ или загаснал вулкан е невинаги спокойна. Да...

Нагъване (напреднали)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и...

Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се...

Added to your cart.