Мълния

Електричен разряд в атмосферата, съпроводен от ярък светлинен проблясък и звук, известен като гръмотевица.

Свързани ресурси

Образуване на облаци

Когато температурата на охлаждане на вуздуха достигне точката на...

El Niño

Az El Niño jelensége szinte az egész Föld éghajlatára hatással van.

Тектоника на плочите

Тектониката на плочите е теория, която обяснява движението на...

Изчезване на езерата

От геоложка гледна точка езерата имат кратък живот.

Нагъване (напреднали)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и...

Образуване на мъгла

Облакът, формиран в близост до земната повърхност, наричаме мъгла....

Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на...

Светът на моретата

Моретата и океаните заемат почти три четвърти от повърхността на...

Added to your cart.