Митоза

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на две, като броят на хромозомите не се променя.

Биология и здравно образование

Ключови думи

митоза, клетъчното делене, делене чрез запазване на броя на хромозомите, хромозом, хроматин, диплоидна клетка, диплоиден, интерфазата, клетките на тялото, хроматиди, центромера, ДНК, цитология, биология

Свързани ресурси

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Организация на генетичния материал

В ядрата на еукариотните клетки, чийто размер е едва няколко микрона, може да се съдържа...

Ембрионално развитие

Тази анимация демонстрира развитието на човешкия зародиш и плод.

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

DNA

Carrier of genetic information in cells.

Added to your cart.