Methane hydrate

Methane hydrate

A solid substance formed at low temperatures on the ocean floors of Earth by the high pressure.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

метан хидрат, метан, газов хидрат, море, тундра, метален клатрат, свръхмолекулна, парников ефект, вечната замръзналост, изгаряне на лед, елементарна клетка, решетъчна структура, химия

Свързани ресурси

Метан (CH₄)

Първият член на хомоложния ред алкани с права верига.

Melting and freezing

During freezing hydrogen bonds are formed between water molecules resulting in a crystal...

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба прониква в морското дъно и...

Добив на природен газ (Норвегия)

Платформата за добив на природен газ Troll A е най-голямата морска платформа: масата й е...

Разтваряне на хлороводород (HCl) във вода

Разтворът на хлороводород във вода се нарича хлороводородна (солна) киселина.

Разтваряне на NaCl

Готварската сол се разтваря от водата: полярните водни молекули образуват обвивка около...

Added to your cart.