Метали

Атомите на металите образуват кристални решетки

Свързани ресурси

Азот (N₂) (базово ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява...

Въглероден оксид

Безцветен газ без вкус и мирис, силно отровен за хора и животни...

Слонова паста за зъби

Приготвяме специална слонова паста за зъби с помощта на хидроген...

Йод (I₂)

Йодът е твърдо кристално вещество с виолетов цвят, което при...

Сравнение на халогените

Халогенните елементи: флуор, хлор, бром, йод и астат, са група в...

Хлороводород (HCl)

Безцветен газ с остра задушлива миризма, чийто воден разтвор се...

Единият атом на химичното съединение е окислител, а другият - редуктор.

Разлагането на амониев бихромат под въздейсвтвие на толина.

Взаимодействие между алуминий и бром

При взаимодействието между халогени и метали се получават бромиди.

Added to your cart.