Метали

Метали

Атомите на металите образуват кристални решетки

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

метал, метална решетка, метална връзка, от желязо, Алуминий, цинк, от мед, сребро, злато, натрий, калций, Fe, Al, Zn, Cu, Ag, AU, Na, Ca, метален атом ядро, делокализирани електрони, кристалната решетка, тяло-центриран кубически решетка, шестоъгълна желяна решетка, лице-кубична метални решетъчни, електрическа проводимост, лек метал, хеви метъл, руда, проводимост, ръждясване, феромагнит, стомана, амфотерен, термит, желязна руда, bauxit, сфалерит, месинг, сплав, куприт, бижута, благороден метал, царска вода, карат, електролиза на разтопени съединения, химия

Свързани ресурси

Body-centred cubic lattice

The least tightly packed crystal structure.

Face-centred cubic metal lattice

The face-centred cubic metal lattice allows the closest fit of metal atoms.

Hexagonal metallic lattice

Metals forming hexagonal metallic lattices are rigid and difficult to machine.

Добив на злато през ХІХ в.

"Златната треска" в Калифорния започнала през 1848 г. край Сан Франциско.

Aluminium smelting

Aluminium smelting is the process of extracting aluminium from alumina by electrolysis.

Черна металургия (базово ниво)

От желязна руда в доменни пещи се произвежда чугун.

Тромпет

Тромпетът е музикален инструмент, с най- високият регистър сред медните духови инструменти.

Черна металургия (средно ниво)

От желязна руда в доменни пещи се произвежда чугун.

Температурно разширяване на мостове

Дължината на металния скелет на моста се променя в зависимост от температурата.

Кухненско обзавеждане - пространствена координатна система

Практическо прилагане на пространствена координатна система чрез компютърни модели на...

Пространствена координатна система

Пространствената координатна система с илюстрации и упражнения за развиване на...

Производство на амоняк (синтез на Хабер – Бош)

При индустриалното производство на амоняк от газовете азот и водород се използва желязо...

От каменната до желязната епоха

Анимацията показва развитието на брадвата през различните археологически периоди.

Айфеловата кула (Париж, 1889 г.)

Желязната решетъчна кула, издигната за Световното изложение през 1889 г., става символ на...

Silver bromide (AgBr)

A white, crystalline compound which breaks down when exposed to light.

Silver chloride (AgCl)

A white, crystalline compound that breaks down when affected by light.

Silver nitrate (AgNO₃)

One of the raw materials of traditional photography.

Added to your cart.