Метали

Атомите на металите образуват кристални решетки

Свързани ресурси

Дифосфорен пентаоксид (P₂O₅)

Получава се при изгарянето на фосфор на въздуха под формата на бял...

Сериста киселина (H₂SO₃)

Безцветна течност, позната само във воден разтвор.

Кислород (О₂) (средно ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна...

Натриев хлорид (NaCl)

Готварската сол е едно от най-важните съединения на натрия,...

Слонова паста за зъби

Приготвяме специална слонова паста за зъби с помощта на хидроген...

Физични и химични промени Взаимодействие между желязо и сяра

Под въздействието на топлината двата елемента образуват химично...

Цветя - индикатори

Лилавите и тъмночервените цветя могат да се използват и като pH...

Взаимодействие между алуминий и бром

При взаимодействието между халогени и метали се получават бромиди.

Added to your cart.