Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи надолу по склона ветрове.

Свързани ресурси

Прогноза за времето

Времето може да бъде предсказано с помощта на различни...

Льос

Льосът е седиментна скала, образувана от слабо споени прахови частици.

Айсберг

Айсбергът е леден блок от чиста вода, който плува в океана.

Замърсяване на природните води

Водата е един от най-важните природни ресурси , затова трябва...

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално...

Пътят на боксита

Бокситът е основната суровина за производство на алуминий. В...

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора...

Added to your cart.