Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез специален тип клетъчно делене, наречено мейоза.

Свързани ресурси

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в...

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през...

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки),...

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните...

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

Коензим А

Преносител на ацетилни групи, който участва в анаболитни и...

Added to your cart.