Малък подковонос

Малък подковонос

Прилепите използват ултразвук за да се ориентират и да ловуват.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Прилеп, подкова прилеп, бозайник, ултразвук, зимен сън, Ехолокация, хомология, Доплер, пещерен обитател, пещера, Ориентация, вълна, звук, дължина на вълната, честота, нощен, хищник, животно, гръбначни, биология

Свързани ресурси

Сцени

Малък подковонос

Ехолокация

 • приближаваща се плячка
 • кръжаща плячка
 • отдалечаваща се плячка
 • високочестотен отразен звук - Поради Доплеровия ефект, честотата на звуковите вълни, отразени от приближаваща плячка е по-висока от честотата на издадения звук. Прилепите използват това, за да определят скоростта на плячката си.
 • непроменен отразен звук
 • нискочестотен отразен звук - Поради Доплеровия ефект, честотата на звуковите вълни, отразени от отдалечаваща се плячка е по-ниска от честотата на издадения звук. Прилепите използват това, за да определят скоростта на плячката си.

Зимен сън

Анатомия

 • дължина на тялото: 3,5 - 4,5 см
 • размах на крилете: 20 - 25 см
 • крило - Кожеста ципа между предните и задните крайници, и опашката на прилепа. Малкият подковонос се завива с крилете си, когато спи.
 • големи уши - Отговарят за възприемане на отразения ултразвук, и затова са абсолютно необходими за ориентация и ловуване.

Хомология на крилото и ръката

 • човешка ръка
 • преден крайник на прилеп
 • раменна кост
 • кости на предмишницата - Лакътната кост е от страната на малкия пръст, а лъчевата от страната на палеца.
 • кости на китката
 • кости на дланта
 • фаланги на пръстите

Анимация

 • ултразвук
 • отразен ултразвук
 • приближаваща се плячка
 • кръжаща плячка
 • отдалечаваща се плячка
 • високочестотен отразен звук - Поради Доплеровия ефект, честотата на звуковите вълни, отразени от приближаваща плячка е по-висока от честотата на издадения звук. Прилепите използват това, за да определят скоростта на плячката си.
 • непроменен отразен звук
 • нискочестотен отразен звук - Поради Доплеровия ефект, честотата на звуковите вълни, отразени от отдалечаваща се плячка е по-ниска от честотата на издадения звук. Прилепите използват това, за да определят скоростта на плячката си.
 • човешка ръка
 • преден крайник на прилеп
 • раменна кост
 • кости на предмишницата - Лакътната кост е от страната на малкия пръст, а лъчевата от страната на палеца.
 • кости на китката
 • кости на дланта
 • фаланги на пръстите

Дикторски текст

Прилепите са бозайници, които летят благодарение на кожеста ципа, която свързва предните крайници, задните крайници и опашката им. Човешката ръка и предния крайник на прилепите имат общ еволюционен произход, но изпълняват различни функции, те са хомоложни структури.

Общият еволюционен произход може да бъде установен и в структурата на костите. И двата крайника имат раменна кост, сходни кости на предмишницата, китката, дланта и пръстите. В хода на еволюцията, костите на дланта и пръстите при прилепите са се удължили, и тяхната роля е да служат за опора на кожестата ципа.

Прилепите са активни през нощта. Те се хранят с насекоми и улавят плячката си чрез ултразвукови вълни. Те използват отражението на звука, за да определят точното местоположение на плячката. Това става чрез определяне на времевия интервал между издаването на звука и улавянето на неговото отражение. Прилепите могат да усещат и посока на движение чрез използване на Доплеров ефект. Този ефект се получава, когато покрай нас премине автомобил с висока скорост. При приближаването на колата, звукът, който тя издава е с по-висока честота, а когато се отдалечава честотата на звука спада.

Следователно, приближаващ се обект издава звук с по-висока честота от отдалечаващ се обект. Затова, когато плячката се приближава до прилепа, честотата на ехото става по-висока от тази на издадения от прилепа звук. Ако плячката се отдалечава, ехото е с по-ниска честота от издадения звук.

Прилепите могат да усещат предмети и да определят положението им с голяма точност, чрез ултразвуковата си ориентация. Почти невъзможно е прилеп да се удари в нас, ако стоим спокойно и неподвижно.

Свързани ресурси

Обикновена афала

Афалите са морски бозайници, които използват ултразвук за ориентация.

How does it work? - Sonar

This animation demonstrates how sonar works.

Кетцалкоатълът е гигантски птерозавър.

Кетцалкоатълът е живял през периода горна Креда и е най-голямото летящо животно.

Син кит

Морски бозайници, най-големите животни, за които се знае да са съществували някога.

Вълнови параметри

Вълна се поражда тогава, когато в някаква среда се разпространяват трептения.

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Европейска къртица

Къртицата е вид дребен бозайник, който живее под земята и има широки лопатовидни предни...

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher...

Благороден елен

Благородният елен е чифтокопитно преживно животно. Мъжките имат пищни рога.

Видра

Видрата е хищно живоно, което живее близо до водоеми.

Домашно куче

Кучетата са опитомен подвид на сивите вълци.

Лалугер

Подземен гризач, широко разпространен в Централна и Източна Европа

Птицечовка

Бозайник с черти, характерни за влечугите: снася яйца и има клоака.

Високоскоростен влак TGV POS

Влакът се движи между Париж и Южна Германия с оптимална скорост 320 км/ч.

Added to your cart.