Майски бръмбар

Майски бръмбар

Майският бръмбар е широко разпространен в европа. Ларвите му се считат за вредители.

Биология и здравно образование

Ключови думи

майски бръмбар (Maybug), бръмбар, пълна метаморфоза, Бръмбарите, престилка плюскате, Трудно външната крило, членестоноги крака, хитин слой, хитин, стомах, гръден кош, животно, насекомо, членестоноги, насекоми, биология

Свързани ресурси

Сцени

Майски бръмбар

Майският бръмбар е широко разпространен в Европа. Средната му дъжина е 2,5-3 см. И мъжките и женските имат антени, но се различават по броя пластинки върху антените. При женските пластинките са 6, а при мъжките - 7.

Анатомия

 • глава
 • гърдички
 • коремче
 • хитинови елитри
 • крак
 • гризещ устен апарат - Това е най-ранният тип устен апарат при насекомите, който е еволюирал от краката.
 • антена - Химически сетивен орган, чрез който мъжките усещат феромоните на женските.

Тялото на майския бръмбар, както и на другите насекоми, се състои от 3 главни части: глава, гърдички и коремче.

Главата носи гризещ тип устен апарат, сложни очи и антени, които служат като химически сетивни органи. Към гърдичките са прикрепени 3 чифта крака и 2 чифта крила. Горните крила на бръмбарите са твърдите надкрилия (елитри), които служат за предпазване, а долните са ципести крила, служещи за летене.

Вътрешни органи

 • мозък - Представлява чифт ганглии. Изпълнява важна роля в обработването на информация, постъпваща от очите и антените, и контролира функциите на останалата част от нервната система. Съдържа секреторни клетки, които произвеждат ларвални хормони, контролиращи линеенето.
 • коремна нервна верига - Започва от мозъка, и продължава по коремчето. Ганглиите на коремната нервна верига съдържат нервни клетки, и са свързани от нервни влакна.
 • полови органи - Насекомите са разделнополови. Мъжките полови органи произвеждат сперматозоиди, а женските -яйцеклетки.
 • многокамерно сърце - Насекомите имат отворена кръвоносна система, изпълнена с хемолимфа. Тя циркулира по тръба, която преминава по почти цялата дължина на тялото - от сърцето, разположено в коремчето, до главата. Оттам тя се излива в телесните празнини и се връща в тръбата през страничните й отвори. Функцията на хемолимфата е да пренася хранителни вещества и ненужни вещества. Тя не пренася газове - това е функция на трахейната дихателна система.
 • слюнна жлеза - Слюнката омокря храната и започва храносмилането, с помощта на храносмилателни ензими.
 • гуша - Служи за съхранение и омекотяване на храната преди храносмилане.
 • стомах - Вътрешната му стена е покрита с хитинови прегради и зъбчета, които спомагат за стриването на храната. Затова стомахът на насекомите се нарича още мускулест стомах.
 • слепи израстъци на червото - Увеличават повърхностната площ и позволяват по-ефективно храносмилане и абзорбция на хранителните вещества.
 • Малпигиеви тръбички - Образуват отделителната система на насекомите. Тръбичките филтрират хемолимфата, която изпълва телесните празнини, и изливат филтрата в червото. Тук полезните хранителни вещества (вода, захари и др.) се абсорбират и се връщат обратно в хемолимфата, а ненужните вещества и токсините се изхвърлят.
 • задна част на червото - Малпигиевите тръбички филтрират хемолимфата, която изпълва телесните празнини, и изливат филтрата в червото. Тук полезните хранителни вещества (вода, захари и др.) се абсорбират и се връщат обратно в хемолимфата, а ненужните вещества и токсините се изхвърлят.

Ларва

 • крак
 • антена
 • гризещ устен апарат - Най-ранно възникналия устен апарат при насекомите. Функцията му е да раздробява храната. Ларвите нанасят големи щети на селскостопанските култури, като изгризват корените на растенията.

Ларвите се развиват в почвата и се хранят с корените на растенията. Затова те могат да причинят сериозни щети на селскостопанските култури. В зависимост от климата, ларвите се превръщат в какавиди през лятото, между 3-тата и 5-тата година от излюпването си. След 6 седмици, от какавидата се излюпва възрастен бръмбар, който презимува в почвата, и през април или май си проправя път до повърхността.

Анимация

 • глава
 • гърдички
 • коремче
 • хитинови елитри
 • крак
 • гризещ устен апарат - Това е най-ранният тип устен апарат при насекомите, който е еволюирал от краката.
 • антена - Химически сетивен орган, чрез който мъжките усещат феромоните на женските.
 • крак
 • антена
 • гризещ устен апарат - Най-ранно възникналия устен апарат при насекомите. Функцията му е да раздробява храната. Ларвите нанасят големи щети на селскостопанските култури, като изгризват корените на растенията.

Дикторски текст

Майският бръмбар е широко разпространен в Европа. Средната му дъжина е 2,5-3 см. И мъжките и женските имат антени, но се различават по броя пластинки върху антените. При женските пластинките са 6, а при мъжките - 7.

Ларвите се развиват в почвата и се хранят с корените на растенията. Затова те могат да причинят сериозни щети на селскостопанските култури. В зависимост от климата, ларвите се превръщат в какавиди през лятото, между 3-тата и 5-тата година от излюпването си. След 6 седмици, от какавидата се излюпва възрастен бръмбар, който презимува в почвата, и през април или май си проправя път до повърхността.

Тялото на майския бръмбар, както и на другите насекоми, се състои от 3 главни части: глава, гърдички и коремче.

Главата носи гризещ тип устен апарат, сложни очи и антени, които служат като химически сетивни органи. Към гърдичките са прикрепени 3 чифта крака и 2 чифта крила. Горните крила на бръмбарите са твърдите надкрилия (елитри), които служат за предпазване, а долните са ципести крила, служещи за летене.

Свързани ресурси

Еленов рогач

Чрез примера на еленовия рогач се демонстрират механизмите на работа на мускулите, полета...

Размножаване и развитие на насекомите

Индивидуалното развитие (онтогенезата) на насекомото се осъществява пряко или чрез...

Дунавска русалка

Ларвите на този вид едноднедка прекарват първите три години от живота си във водата....

Червена горска мравка

Мравунякът се състои от царица, мъжки мравки и работнички.

Медоносна пчела

Пчелите произвеждат мед, който е сладко хранително вещество.

Зелева пеперуда

Зелевата пеперуда е често срещан вид, чрез който се показва анатомията на пеперудите.

Бавноходка

Бавноходките могат да оцеляват в екстремни условия, дори в космоса.

Градински паяк кръстоносец

Паякът кръстоносец е често срещан вид, чрез който ще се запознаем с анатомията на паяците.

Паяжинна нишка, паяжинна мрежа

Плътността на паяжинната нишка е по-малка от тази на найлоновите нишки, а нейната якост...

Мексиканска червеноколенеста тарантула

Един от най-известните видове паяци, често отглеждан като домашен любимец. Ухапването му...

Речен рак

Голям сладководен рак, широко разпространен в Европа.

Разнообразие на светлочувствителните органи

В хода на конвергентната еволюция, незаисимо един от друг, са се развили няколко типа очи.

Чилийски паяк-отшелник

Отровното ухапване на чилийския паяк-отшелник представлява сериозна заплаха за здравето...

Added to your cart.