Limbic system

Limbic system

The limbic system plays an important role in forming emotions and in learning.

Биология и здравно образование

Ключови думи

лимбичната система, емоции, инстинктивна дейност, поведение, спомен, Памет, краткосрочната памет, дългосрочната памет, адаптация, мотивиране, чувство на радост, агресивност, полова идентичност, страх, пристъп на гняв, обонятелната пътека, кингулатен гирус, амигдала, морско конче, формикс, хипоталамуса, мозък, гръбначен мозък, награда, мозъчната кора, човешки, биология

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Части на човешкия мозък

Главните части на човешкия мозък са мозъчен ствол, малък мозък, междинен мозък, и краен...

Надбъбречна жлеза

Надбъбречната жлеза отговаря за поддържането на хомеостазата и за даването на бърз...

Неврони, нервна тъкан

Невроните са клетки, специализирани за провеждане на електрични сигнали.

Човешкият мозък

Главните части на човешкия мозък са мозъчният ствол, малкият мозък, междинният мозък и...

Череп и гръбначен стълб

Двете главни части на централната нервна система - главния мозък и гръбначния мозък са...

Нервна система

Централната нервна система се състои от главен мозък и гръбначен мозък, а периферната...

Endocrine system

Glands of the endocrine system secrete hormones into the blood.

Added to your cart.