Легендарното пътeшествие на Дарвин

Легендарното пътeшествие на Дарвин

Легендарното пътешествие на Дарвин с кораба "Бигъл" изиграва решаваща роля в оформянето на еволюционната теория.

История и цивилизация

Ключови думи

Дарвин, Галапагоски острови, HMS Бигъл, Чарлз Дарвин, еволюция, теория за еволюцията, Дарвинови чинки, натуралист, биология, Естествен подбор, изследовател, откритие, Околосветско плаване, наблюдение, проучване, събиране на данни, Тихия океан, кораб, в праисторически времена, платноходка, история на науката, история, _javasolt

Свързани ресурси

Въпроси

 • Как реагира Църквата на труда на Дарвин?
 • На колко години почива Дарвин?
 • Как се нарича трудът на Дарвин, в който той обосновава еволюционната теория?
 • Кога е издаден трудът на Дарвин "Произход на видовете"?
 • На колко години е Дарвин в началото на експедицията?
 • Каква е дължината на "Бигъл"?
 • Кой е капитанът на "Бигъл"?
 • Какво геологическо явление изпитва Дарвин?
 • Кога потеглила научната експедиция?
 • Какво образование получил Чарлз Дарвин в университета в Кеймбридж?
 • Как се наричал корабът, на който Дарвин заминал на научна експедиция?
 • Колко години продължила научната експедиция на Дарвин?
 • Какъв е по произход Чарлз Дарвин?
 • Какъв искал да стане Чарлз Дарвин първоначално?

Сцени

Свързани ресурси

Европейска блатна костенурка

Анимацията показва анатомията на костенурките.

Мавритански додо

Мавританският додо, представител на днес вече изчезнал вид нелетящи птици, който е станал...

Еволюция на мозъка при гръбначните животни

В хода на еволюцията на гръбначните животни се е променила относителната степен на...

Латимерия

Живо изкопаемо, което е важен етап в еволюцията на четирикраките животни.

Облекло (Западна Европа, 19. в.)

Облеклото отразява начина на живот и културата на населението на даден регион.

Географски открития (ХV – ХVII век)

Легендарните географски открития от началото на Новото време преначертали географските...

Location of origin of livestock and crops

Domesticated animals and crops originate from various parts of the world.

Polynesian catamaran

Polynesians travelled huge distances with their specially designed boats.

Sailing ships

Schooners, first built in the Netherlands in the 17th century, were mainly used as...

The Victorian era

The scene depicts the extremities of the Victorian era, presenting the throne room and a...

Ателието на Галилео Галилей

Научните открития на Галилео Галилей допринесли много за развитието на физиката и...

Физиците, които промениха света

Тези изключителни учени оказват огромно въздействие върху развитието на физиката като наука.

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Жизнен цикъл на гръбначните животни

Жизненият цикъл на гръбначните животни започва с образуването на репродуктивни клетки от...

Английски боен кораб (18. в.)

Английските платноходи били най-добрите кораби през 17. – 19. в.

Корабно оръдие, 17. в.

Оръдия били използвани и в морските сражения.

Added to your cart.