Латимерия

Латимерия

Живо изкопаемо, което е важен етап в еволюцията на четирикраките животни.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Latimeria, Латимерия, West Indian Ocean coelacanth, праисторическо създание, Вкаменелост, жива вкаменелост, хомология, бездънен, животно, Риби, риба, гръбначни, хищник, биология

Свързани ресурси

Сцени

Латимерия

Латимерията е един от двата съвременни вида от разреда на ръкоперките, които до неотдавна бяха считани за изчезнали. Тя е открита през 1938 г. Среща се предимно в Индийския огеан, по източното крайбрежие на Африка, на дълбочина 150-700 м. На дължина достига до 2 м, а на тегло - окоо 95 кг. Латимерията е хищна риба. Чифтните й перки имат мускулна основа и кости.

Предшествениците на земноводните са еволюирали от древните ръкоперки през Девонския период (преди около 416-359 милиона години). В хода на еволюцията гръдната перка на ръкоперките се е адаптирала към придвижване на сушата, и животното е можело да напуска водата за кратко.

По-късно гръдните и коремните перки са еволюирали в крака. Етапите на този процес са потвърдени от голям брой фосили. Крайниците на четирикраките сухоземни животни са хомоложни с гръдните и коремните перки на ръкоперките: те са произлезли от един и същ предшественик. Древните ръкоперки са предшествениците на всички съвременни сухоземни гръбачни (включително човек) и на съвременните ръкоперки. Древните ръкоперки се считат за "живи фосили", защото не са претърпели значително развитие през изминалите милиони години, и нямат близки родственици.

Анатомия

  • гръбна перка
  • втора гръбна перка
  • мускулеста опашна перка
  • начленена гръдна перка с мускулеста основа - Мускулната основа на перката е дала възможност на рибата да излезе от водата на сушата, като се придвижва с помощта на перките си, върху влажната почва. Това е било важна стъпка в завладяването на сушата.
  • начленена коремна перка с мускулеста основа
  • анална перка
  • дължина: 1,5 - 2 м
  • тегло: около 80 кг

Свързани ресурси

Ichthyostega

A prehistoric amphibian and an early representative of the Tetrapods, which became...

Tiktaalik

A transitional form between fish and tetrapods, or four-limbed vertebrates.

Шаран

Сладководна риба, която се използва като храна на много места по света.

Акули

Група риби с хрущялен скелет, чийто най-известни представители са голямата бяла акула и...

Апатозавър

Тревопасен динозавър с дълга шия и огромно тяло.

Тиранозавър рекс

Древно хищно влечуго с огромни размери, най-известният вид динозавър.

Спирала на времето

Поставете историческите събития на правилното им място в спиралата на времето.

Морски дявол

Тази странна на вид риба използва биолуминисцентната си примамка, за да улавя плячката...

Трицератопс

Тревопасен динозавър, отличаващ се с голямо костно образувание, приличащо на яка, и три...

Зелена водна жаба

Анатомията на земноводните е показана чрез тази на обикновените жаби.

Легендарното пътeшествие на Дарвин

Легендарното пътешествие на Дарвин с кораба "Бигъл" изиграва решаваща роля в оформянето...

Freshwater fishes

Many freshwater fishes are also popular as food.

Ichthyosaur

Fish-like marine dinosaurs which resembled dolphins; a good example of convergent evolution.

Prehistoric armoured fishes

Extinct species of fish which had thick ´armour´ protecting the head.

Pteranodon longiceps

A prehistoric flying reptile, similar to birds. However, there is no direct evolutionary...

Trilobites

The ancestors of Arachnida and Crustacea belonged to the class Trilobita.

Еволюция на мозъка при гръбначните животни

В хода на еволюцията на гръбначните животни се е променила относителната степен на...

Археоптерикс

Археоптерикс, показва особенности, както на птици, така и влечуги. Това може би е...

Added to your cart.