Къща без емисии на въглероден диоксид

Къща без емисии на въглероден диоксид

Проектирането и строителството на съвременните сгради играят важна роля при опазването на околната среда.

География и икономика

Ключови думи

на емисиите на въглероден диоксид, семеен дом, производство на енергия, пестене на енергия, Слънчев панел, вятърна турбина, съхранение на енергия, зелена къща, топлоизолация, селективно събиране на отпадъци, природа, опазване на околната среда, география

Свързани ресурси

Сцени

Къща

 • електромобил
 • резервоар за дъждовна вода
 • резервоар за отходни води с биофилтър
 • слънчеви панели за отопление
 • вятърна турбина
 • парник

Вътрешност

 • термоизолирани стени
 • отоплителна система с термопомпа
 • съхраняване на енергия
 • термоизолация на покрива

Събиране на отпадъци

 • контейнери за разделно събиране на отпадъци
 • хартия
 • пластмаса
 • стъкло
 • метал

Производство на храни

 • зеленчукова градина
 • компостер
 • парник

Анимация

Дикторски текст

Един от най-големите проблеми на съвременния свят е бързото изчерпване на запасите от невъзобновяеми енергийни ресурси и съпътстващото сериозно замърсяване на околната среда.

За да се забави и евентуално спре този нежелан процес, световната политика взе важни регулаторни решения. Само положителни промени на хартия обаче не са достатъчни; всеки трябва да предприеме малки стъпки в тази насока, за да може човечеството да направи огромен скок напред.

Природосъобразното проектиране и изграждане на семейни жилища, както и съответното оформяне на прилежащите им райони са съществен елемент от положителната промяна.

Енергийните потребности на домакинствата могат да се задоволят от вятърни турбини и слънчеви панели. Съхраняването на неизползваната енергия все още е проблем в наши дни, но когато се намери решение, може да се постигне непрекъснато захранване с енергия.

Един от ключовите въпроси е с какво да заменим природния газ. В така наречените пасивни къщи проблемът е решен ефикасно със специална изолация на пода, стените и покрива и използването на системи за отопление с термопомпа. Термоизолацията намалява до минимум загубата на топлина.

Тръбите на отоплителната система с термопомпа минават под земята, като тя затопля още повече водата през зимата и я охлажда през лятото, което прави системата още по-ефективна. По този начин се осигурява постоянна температура в сградата с допълнителна индивидуална настройка за всяка стая. Съвременна вентилационна система осигурява чист въздух без да се налага да се отварят прозорците. В пасивните къщи комините също са на практика ненужни, като така се избягват опасностите, които създават традиционните отоплителни системи.

Консумацията на вода също е много по-малка поради събирането на дъждовна вода и употребата на биофилтър при съхраняването на отходните води.

Друга стъпка в правилната посока е възможна, ако домакинствата започнат сами да произвеждат част от нужната им храна, като по този начин допълнително намалят световните въглеродни емисии.

Внедряването на екологично чисти електрически автомобили и разделното събиране на отпадъците могат да доведат до същия резултат.

Свързани ресурси

Съвременна офис сграда

Пестенето на енергия и опазването на околната среда са важни фактори при проектирането на...

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and...

Камион за отпадъци

Камионите за отпадъци играят важна роля в живота на градовете.

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба прониква в морското дъно и...

Електрически осветителни тела

Тази анимация показва характеристиките на битовите източници на светлина – от...

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Замърсяване на почвата

В анимацията са показани основните източници на замърсяване на почвата.

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива...

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Въглероден диоксид (CO₂) (средно ниво)

Газ без цвят и мирис, който е по-тежък от въздуха. Необходим е за фотосинтезата на...

Added to your cart.